Home
Adresa anunt

ANUNT
Nr. 747 / 21.01.2011

CONSILIUL JUDETEAN OLT, cu sediul in municipiul Slatina, b-dul A.I.Cuza, nr 14, jud. Olt, in calitate de autoritate contractanta, anunta atribuirea contractului de servicii conexe managementului avand ca obiect prestarea serviciilor de acordare a sprijinului tehnic si consiliere pe durata implementarii proiectului “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”.
Contractul are valoarea de 41.000 lei, la care se adauga TVA.
Valoarea estimata a contractului in conformitate cu regulile pentru estimarea contractelor de achizitie publica din capitolul 2, sectiunea a 2-a din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 41.260 lei.
Pe parcursul derularii procedurii de achizitie au fost primite un numar de trei oferte, oferta cea mai scazuta avand valoarea de 41.000 lei, iar oferta cea mai ridicata avand valoarea de 52.000 lei. Criteriul de evaluare a ofertelor a fost “Pretul cel mai scazut”.
Contractul a fost incheiat la data de 11.01.2011 cu S.C. MAX CONSULT S.R.L., cu sediul in comuna Barnova, jud. Iasi.
Publicarea prezentului anunt se va face pe site-ul Consiliului Judetean Olt, sectiunea “Informare Cetateni”, incepand cu data de inregistrare a prezentului document.

Presedinte CJ Olt

Paul STANESCU

Anunt atribuire - versiune print
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei