Home
Proces verbal de preselecţie încheiat azi 04.07.2018 cu ocazia şedinţei de preselecţie a agenţilor economici înscrişi pentru Licitaţia publică cu strigare pentru tăierea şi valorificarea „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene DJ 546, DJ 642, DJ657, DJ 703 C din data de 12.07.2018
Procesul verbal
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei