Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism pentru sedinta din 13.12.2016
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de   13.12.2016, orele 10.00.
 
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
 
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3,cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
Lista documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  13.12.2016 orele 10.00
 
1.Denumire lucrare: 
STUDIU DE OPORTUNITATE-Extinderea limitelor intravilanului, in vederea realizarii investitiei “Statie de betoane, sediu administerativ, spatii de productie , imprejmuire teren si utilitati”
Proiect: nr.13/2016
beneficiar: TARANU TEODOR
amplasament: COMUNA GIUVARASTI
proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL,SLATINA
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
 
2.Denumire lucrare
PLAN URBANISTIC ZONAL-includere teren in intravilan pentru construire club+locuinta
proiect nr.30/2016
Beneficiar: DUMITRASCU NICUSOR-IRINEL
amplasament: COMUNA GANEASA   
proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL,SLATINA
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
 
3.Denumire lucrare
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER 
proiect: nr.1967/2016
beneficiar:MANU STELIAN MARIAN
amplasament:  MUNICIPIUL SLATINA   
proiectant:SC ETALON SRL 
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei