Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de   08.02.2018, orele 10.00.
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
 
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de 08.02.2018 orele 10.00
 
2.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic Zonal-Introducere teren în intravilan pentru construire ferma de îngrășare și abatorizare suine 
• proiect :nr.91/2017
• beneficiar: SC FERMA DE PORCI PURCELUȘUL FERICIT
• amplasament: UAT CORABIA
• proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
arhitect: IONESCU AUREL
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
3.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic General+Regulament local de urbanism
• proiect : 5/2016
• beneficiar: COMUNA STOENEȘTI
• amplasament: UAT STOENEȘTI
• proiectant: SC BRIGCONS SRL
arhitect: IONESCU AUREL LAZĂR
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
ARHITECT ȘEF
Ovidiu Marian DAVIDESCU
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei