Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 02.07.2021, orele 10.00

     

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

02.07.2021 orele 10.00

 

 1. Denumire lucrare:

       PUZ-CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPALATORIE AUTO,SPALATORIE COVOARE, ANEXA SI IMPREJMUIRE

 

 • proiect : nr.257/2020
 • beneficiar: SC BOGDAN BONIPLAST SRL
 • amplasament: UAT SLATIOARA
 • proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL

 

                   Arhitect: MARIANA DASCALU

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

 

 1. Denumire lucrare:

       PUZ-Construire iaz piscicol cu extractie de balast, com. Slatioara

 

 • proiect : nr.
 • beneficiar: SC BDM ROMAGREGATE SRL SRL
 • amplasament: UAT SLATIOARA
 • proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL

 

                   Arhitect: MARIANA DASCALU

- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3. Denumire lucrare

         PUZ-Centrala fotofoltaica pilot-Statie de compresoare Icoana si  racordare la reteaua de energie electrica, com Icoana

 

 • proiect : nr.ROA032142271365
 • beneficiar: Comuna Icoana
 • amplasament: UAT ICOANA
 • proiectant: SC  Angela Bușcă   SRL

 

                   Arhitect: Angela Bușcă

- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

4. Denumire lucrare

 

        PUG+ RLU, com. Daneasa

 

 • proiect : nr.
 • beneficiar: SC BDM ROMAGREGATE SRL SRL
 • amplasament: UAT Daneasa
 • proiectant: SC SC URBAN OPEN GIS SRL
 •  

 

                   Arhitect: Pirvu Georgiana

- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

5.Denumire lucrare

       PUG+RLU com.Grojdibodu

 • proiect : nr.
 • beneficiar:PRIMARIA GROJDIBODU
 • amplasament: UAT GROJDIBODU
 • proiectant: SC URBAN OPEN GIS SRL

 

                   Arhitect: Pirvu Georgiana

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei