Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 06.07.2022, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

06.07.2022 ora 10.00

 

 

1.   Denumire lucrare:

 Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI-EXTINDERE CIMITIR ȘI AMENAJĂRI CONEXE ,,,în oraș Drăgănești-Olt, județul Olt, CF 57402

Beneficiar:UAT  ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT

Proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 218/2021

Cerere nr.6482/06.06.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

2.   Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,,  CF  , ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT județul Olt

Beneficiar: DINCĂ SOFIA IONELA

Proiectant: SCANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE SRL

Arhitect: ANGELA BUȘCĂ

Proiect nr. 48/2021

Cerere nr.6425/03.06.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.    Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,AMENAJARE IAZ PISCICOL,, CF 51135, COMUNA GRĂDINARI, județul Olt

Beneficiar: SC GRUP PRIMACONS SRL

Proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT  SRL

Arhitect:IONESCU AUREL LAZĂR

Proiect nr. 235/2021

Cerere nr. 7332/29.06.2022

-SITUATIA EXISTENTA

-REGLEMENTARI

 

 

 

4.   Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU COMUNA GĂVĂNEȘTI, JUD. OLT

Beneficiar: COMUNA GĂVĂNEȘTI

Proiectant: SC URBAN OPEN GIS SRL

Arhitect: GEORGIANA PÎRVU

Proiect nr.89/17.06.2022

Cerere nr.6827/17.06.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI 

 

    

 

 

                              ARHITECT-ȘEF AL JUDEȚULUI OLT,

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei