Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 13.05.2022, orele 10.00

                                          

 

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

13.05.2022 ora 10.00

 

1.Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE ULEI ȘI SILOZ ALIMENTARE ,,,în comuna STREJEȘTI, sat COLIBAȘI, str. Libertății, nr.2, CF 50101, județul Olt

Beneficiar: SC ENERGIA VERDE STREJEȘTI SA

Proiectant: SC CUBIC ART SRL

Arhitect:IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 406/21/CUB/2021

Cerere nr.5030/06.05.2022     

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

2.Denumire lucrare:

 

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, RACORD UTILITĂȚI, REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMPLASARE TOTEM RECLAME, ORAȘ PIATRA-OLT, CF 50024 , județul Olt

Beneficiar: OPRESCU DANIEL CONSTANTIN ȘI OPRESCU ADINA RALUCA

Proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT  SRL

Arhitect:IONESCU AUREL LAZĂR

Proiect nr. 87/2022

Cerere nr.5028/06.05.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

3.Denumire lucrare:

 

,,CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, SUPRAVEGHERE VIDEO, INSTALAȚIE DE UTILIZARE AFERENTĂ RACORDULUI ELECTRIC,, CF 52444 COMUNA STOENEȘTI, județul Olt

Beneficiar: SC EEPRO ROMSOLAR TWO SRL

Proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

Arhitect:IONESCU AUREL LAZĂR

Proiect nr. 70/2022

Cerere nr.4915/03.05.2022

 

- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

 

4.Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU COMUNA BALDOVINEȘTI, JUD. OLT

Beneficiar: COMUNA BALDOVINEȘTI

Proiectant: CP BAMPROIECT SRL

Arhitect:DR. ARH. MOHAMMAD AL-BASHTAWI

Proiect nr.222/2021

Cerere nr.5089/09.05.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI        

 

    

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

 

 

                                                                                                           

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei