Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 13.12.2022, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

13.12.2022 ora 10.00

 

1.   Denumire lucrare:

 Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,Construire capacitate generare si stocare energie electrica DOBRUN , compusa  din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de transport energie  electrica, imprejmuiri si posturi de transformare, comuna Dobrun, judetul Olt”.

Beneficiar : SC AJ RENEWABLES DOBRUN SRL

Proiectant : Urbanist Alexandru Simion  Popescu

Proiect nr. ____2022

Urbanist: Alexandru Simion Popescu

Cerere nr.12658/15.11.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

2.   Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investitiei „Infiintare centrala electrica fotovoltaica comuna Strejesti, judetul Olt”

        Beneficiar: Signorio Francesca prin SC Delta Green Solar SRL

Proiectant: SC Miruna Gisconcept SRL

Arhitect: urbanist Miruna Chiritescu

Proiect nr. Z486/2022

Cerere nr. 11321/12.10.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

3.    Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investitiei ,,Construire iaz piscicol cu extractie de balast, comuna Slatioara, judetul Olt

Beneficiar: SC EURODIVAL SRL

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 189/2022

Cerere nr.10872/29.09.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

 

4.   Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investitiei ,,Construire iaz piscicol cu extractie de balast, comuna Slatioara, judetul Olt

Beneficiar: SC ECOMINERAL GRUP SRL

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 190/2022

         Cerere nr.10871/29.09.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

5.      Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investitiei ,,Construire locuinte, comuna Slatioara, sat Salcia, judetul Olt

         Beneficiar: VLADU Bogdan

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 236/2022

         Cerere nr.12875/21.11.2022

- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

6.      Denumire lucrare :

      Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,Hala cereale, anexa spatiu acoperit, imprejmuire teren, organizare de santier, cantar bascula, oras Potcoava, judetul Olt” ,

         Beneficiar: Agro Smart Family SRL-Circiumaru Dragos Cristian

Proiectant: SC ARHITECTONIC SRL

Arhitect: Raducan Morega Corneliu

Proiect nr. 30/2022

Cerere nr. 12962/22.11.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

7.      Denumire lucrare :

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investitiei : „Construire statie GPL+Bar+Anexa+Imprejmuire, oras Piatra Olt, sat Enosesti, strada Nitulesti, nr. 84, judetul Olt”

Beneficiar : Oprisor Marius Ionel, Boca George Florin

Proiectant : SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: Ionescu Aurel-Lazăr

Cerere  nr. : 13418/05.12.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

8. Denumire lucrare :

Avizare PUG+RLU pentru realizarea investiției ,,Plan Urbanistic General+Regulament Local de Urbanism aferent PUG, comuna Bobicesti, judetul Olt”

         Beneficiar: Comuna Bobicești

Proiectant: CP BAMPROIECTSRL

Arhitect: MOHAMMAD AL-BASHTAWI

Proiect nr. 217/2021

Cerere nr. 12714/16.11.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

9.      Denumire lucrare :

Avizare PUG+RLU pentru realizarea investiției ,,Plan Urbanistic General+Regulament Local de Urbanism aferent PUG,  comuna  Slatioara, judetul Olt”

Beneficiar : comuna Slatioara

Proiectant : SC Urban Open GIS SRL

Arhitect : Georgiana Pirvu

Cerere nr. 13299/29.11.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

10.    Denumire lucrare :

Avizare PUG+RLU pentru realizarea investiției ,,Plan Urbanistic General+Regulament Local de Urbanism aferent PUG,  comuna  Obarsia, judetul Olt”

Beneficiar : comuna Obarsia

Proiectant : SC Urban Open GIS SRL

Arhitect : Georgiana Pirvu

Cerere nr. 13298/29.11.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

11.    Denumire lucrare :

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investitiei:„Extindere locuinta”, oraș Drăgănești-Olt

Beneficiar : Mustata Estera

Proiectant  : Arhistil Concept SRL

Arhitect : Ionescu Aurel Lazăr

Cerere nr. 13493/06.12.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI

 

                              

 

ARHITECT-ȘEF AL JUDEȚULUI OLT,

                                 CRISTINA-CREOLA GHIDĂNAC

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei