Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 25.09.2019, orele 10.00.

              A N U N Ţ


         În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 25.09.2019, orele 10.00.
          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA

documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  
25.09.2019 orele 10.00

    
1.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE – AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE IMPREJMURE SI CLADIRE PARTER IN VEDEREA AMENAJARII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR
• proiect : 27/2019
• beneficiar: KOMOHANA SRL
• amplasament: UAT CRÂMPOIA
• proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

                   Arhitect: IONESCU LAZĂR AUREL
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI
 
2.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE –CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE PARTER CU SPATIU ADMINISTRATIV P+E
• proiect : nr.28/2019
• beneficiar: CASA BĂTRÂNEASCĂ SRL
• amplasament: UAT PLEȘOIU
• proiectant: SC SC ARHI STIL CONCEPT SRL

                   Arhitect: IONESCU LAZAR AUREL
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

3.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC ZONAL+REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU
HALA AGRICOLA-DEPOZITARE SI PROCESARE SEMINTE
• proiect nr.193/2018
• beneficiar: AROGRAND SERV SRL
• amplasament: UAT IANCA
• proiectant: SC ARHI STYL CONCEPT SRL
ARHITECT: IONESCU LAZAR AUREL
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


4.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC GENERAL+REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

• proiect nr.2/2019
• beneficiar: COMUNA BĂRĂȘTI
• amplasament: UAT BĂRĂȘTI
• proiectant:SC BRIGCONS SRL
ARHITECT: IONESCU LAZAR AUREL
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


5.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC GENERAL+REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

• proiect nr.1/2018
• beneficiar: COMUNA DOBROTEASA
• amplasament: UAT DOBROTEASA
• proiectant:SC BRIGCONS SRL
ARHITECT: IONESCU LAZAR AUREL
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

ARHITECT ȘEF
OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei