Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 28.01.2022, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

28.01.2022 orele 10.00

 

1.Denumire lucrare:

       PUZ- ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL PRODUCT COMPACT FARMS COOPERATIVA AGRICOLĂ,, , COMUNA STOICĂNEȘTI, JUDEȚUL OLT

Beneficiar: SC PRODUCT COMPACT FARMS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ SRL

Proiectant: SC ARHISTIL CONCEPT SRL

Arhitect : IONESCU AUREL-LAZĂR

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

2.Denumire lucrare:

PUZ- SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ-ZONĂ ÎNVĂȚĂMÂNT, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE ,  județul Olt,,

Beneficiar:COMUNA ȘTEFAN CEL MARE

Proiectant: SC URBAN OPEN GIS SRL

URBANIST :GEORGIANA PÎRVU      

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

3.Denumire lucrare:

PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE, COMUNA SLĂTIOARA, județul Olt

BENEFICIAR: SAFTA GABI-ALBERTO

PROIECTANT: SC PIRAMID PROIECT SRL

ARHITECT: DASCĂLU MARIANA

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI 

 

 

     4. Denumire lucrare:

PUG+RLU comuna URZICA

Beneficiar: COMUNA URZICA

Proiectant: SC URBAN OFIS CONSPRO BMA SRL

ARHITECT: IONESCU AUREL-LAZĂR

 

 -SITUATIA EXISTENTA

 -REGLEMENTARI

 

 

5.Denumire lucrare:

PUG+RLU COMUNA GRĂDINILE

Beneficiar: COMUNA GRĂDINILE

Proiectant: SC URBAN OPEN G.I.S. SRL

URBANIST: GEORGIANA PÎRVU

           

 -SITUATIA EXISTENTA

 -REGLEMENTARI

 

 

 

6.Denumire lucrare:

PUG+RLU COMUNA GRĂDINARI

Beneficiar: COMUNA GRĂDINARI

Proiectant: SC URBAN OPEN G.I.S. SRL

URBANIST: GEORGIANA PÎRVU

 

 -SITUATIA EXISTENTA

-REGLEMENTĂRI

 

 

 7. Denumire lucrare:

PUZ- investiției "CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE,, ,COMUNA BREBENI, județul Olt

Beneficiar: SC PROSPER LUX SRL

Proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

Arhitect :DASCĂLU MARIANA

 

 -SITUATIA EXISTENTA

 -REGLEMENTĂRI

 

 

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei