Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 29.04.2022, orele 10.00

                                             

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

29.04.2022 ora 10.00

 

1.Denumire lucrare:

1. Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,DESFIINȚARE GPL, CABINĂ POARTĂ ȘI CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE ULEI ȘI SILOZ ALIMENTARE ,,, în comuna STREJEȘTI, sat COLIBAȘI, str. Libertății, nr.2, CF 50101, județul Olt

Beneficiar: SC ENERGIA VERDE STREJEȘTI SA

Proiectant: SC CUBIC ART SRL

Arhitect:IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 406/21/CUB/2021

Cerere nr.3827/04.04.2022

      

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

2.Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției,,INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI PRODUCȚIE ULEI ,,, în comuna IZVOARELE, sat ALIMĂNEȘTI, CF 50408 , județul Olt

Beneficiar: POPA OCTAVIAN-GIGI

Proiectant: SC ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE  SRL

Arhitect:ANGELA BUȘCĂ

Proiect nr. 49/2021

Cerere nr.4238/13.04.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,MONTARE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ PE TERENUL AFLAT ÎN PROPRIETATEA SC VASILE C&I SRL,,, în comuna VĂDASTRA, T55,P12, CF 3141 , județul Olt

Beneficiar: SC VASILE C&I SRL

Proiectant: SC ARHISTIL CONCEPT SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 106/2022

Cerere nr.4354/15.04.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

4. Avizare  P.U.Z.+RLU  pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ANEXĂ,, , ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT, STR.DUDEȘTI, NR.34, CF 50383, județul OLT

Beneficiar:  STOENICĂ ALEXANDRU ȘI STOENICĂ AURELIA-NICOLETA

Proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

Arhitect :AUREL-LAZĂR IONESCU

Proiect nr.13/14.01.2022

Cerere nr.4380/18.04.2022

 

SITUATIA EXISTENTA

      - REGLEMENTARI   

 

 

     5. Avizare  P.U.Z.+RLU  pentru realizarea investiției ,,IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST,, , COMUNA SLĂTIOARA, T57/3,P11, CF 53871, județul OLT

Beneficiar:  SC BDM ROMAGREGATE SRL

Proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

Arhitect :DASCĂLU MARIANA

Proiect nr.121/28.04.2020

Cerere nr.3943/06.04.2022

 

SITUATIA EXISTENTA

   - REGLEMENTARI   

 

 

   6. Avizare  P.U.Z.+RLU  pentru realizarea investiției ,,IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST,, , COMUNA SLĂTIOARA, T57/4,P19, CF 53894, județul OLT

Beneficiar:  SC BDM ROMAGREGATE SRL

Proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

Arhitect :DASCĂLU MARIANA

Proiect nr.120/28.04.2020

Cerere nr.3942/06.04.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
-
 REGLEMENTARI 

 

 

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei