Home
Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (CTATU)
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de 20.09.2016, orele 10.00.
 
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
 
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3,cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
Lista documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de 20.09.2016 orele 10
 
1. Denumire lucrare: PUZ-Introducere in intravilan pentru amplasare statie de sortare
proiect nr.159/2016
beneficiar: SC ADELA SRL
amplasament: ORAS PIATRA OLT,T110/1,P12/1,P12/2
proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
 
- Regulament local
- Reglementari urbanistice
 
2. Denumire lucrare: PUZ-Construire ansamblul rezidential 
proiect nr.41.16
beneficiar: SC MARCONF SRL
amplasament: STR.BANULUI,NR.90B,
proiectant: SC ARHIAL SRL 
 
- Regulament local
- Reglementari urbanistice
 
3. Denumire lucrare: PUZ-Construire ansamblu rezidential
proiect nr.42.16
beneficiar: Bădița Gheorghe
amplasament: STR.PANSELELOR,FN,SLATINA
proiectant: SC ARHIAL SRL
 
- Regulament local
- Reglementari urbanistice
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei