Home
Orasul Draganesti-Olt

Este situat in zona Campiei Boianului la contactul acesteia cu Valea Oltului. Are o pozitie central-estica si se afla la 35 km fata de capitala judetului Olt - Slatina.
Clima zonei este temperata.
Zonele functionale ale orasului sunt:
- zona rezidentiala – ocupa cea mai mare parte a orasului si este structurata pe sectoare care pornesc radial din centru catre periferie;
- zona administrativ-comerciala – se afla in centrul vetrei orasului;
- zona industriala – se afla in partea de nord-vest a orasului. Aici se afla, Filatura de bumbac si Sistemul hidroenergetic;
- zona de dotari – cuprinde obiectivele culturale de cult si invatamant (Casa de Cultura, Caminul Cultural Comani, Biblioteca Dumitru Popovici, Muzeul Campiei Boianului, gradinitele, scolile, bazele sportive);
- spatii verzi – aceasta zona se afla printre blocurile de locuinte.
Administratia publica a orasului este condusa de un primar, un viceprimar si 19 consilieri locali.
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe la 1.07.2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt, a fost11779 de locuitori din care masculin:5783 si feminin: 5996.

NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei