Home
Hotărâri 2016
Hotărârea nr. 231 din 15.12.2016
cu privire la revocarea şi desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea „Bursa de Cereale Corabia“ SRL
Hotărârea nr. 230 din 15.12.2016
referitor la aprobare taxe pentru anul 2017
Hotărârea nr. 229 din 15.12.2016
cu privire la modificarea statului de funcţii, a organigramei şi a numărului de personal ale Spitalului de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 228 din 15.12.2016
cu privire la numirea Consiliului de Administraţie al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 227 din 15.12.2016
cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 226 din 15.12.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 107/24.09.2016 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi reorganizare a sectorului de primiri - internări Obstretică - Ginecologie situat la parterul corpului Materno - infantil din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“
Hotărârea nr. 225 din 15.12.2016
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017
Hotărârea nr. 224 din 15.12.2016
cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2017
Hotărârea nr. 223 din 15.12.2016
cu privire la aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 222 din 15.12.2016
cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 221 din 15.12.2016
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 156/2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Olt, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia
Hotărârea nr. 220 din 15.12.2016
cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 219 din 15.12.2016
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2016
Hotărârea nr. 218 din 15.12.2016
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
Hotărârea nr. 217 din 15.12.2016
cu privire la înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 216 din 15.12.2016
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 215 din 15.12.2016
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Hotărârea nr. 214 din 15.12.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Noiembrie 2016
Hotărârea nr. 213 din 15.12.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 212 din 24.11.2016
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 211 din 24.11.2016
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al comunei Vişina
Hotărârea nr. 210 din 24.11.2016
cu privire la trecerea unui tronson din drumul judeţean DJ 643, din domeniul public al Judeţului Olt în domeniul public al oraşului Balş
Hotărârea nr. 209 din 24.11.2016
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 104/28.07.2016 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii „Realizare instalaţie de hidranţi interiori la Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu“
Hotărârea nr. 208 din 24.11.2016
cu privire la înlocuire membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 207 din 24.11.2016
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile sportive internaţionale, precum şi la Olimpiade naţionale şi internaţionale, completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 183/27.10.2016
Hotărârea nr. 206 din 24.11.2016
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 205 din 24.11.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 204 din 24.11.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2016
Hotărârea nr. 203 din 24.11.2016
cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
Hotărârea nr. 202 din 24.11.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 201 din 24.11.2016
cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 200 din 24.11.2016
cu privire la: -transformare posturi, desfiinţare post şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 199 din 27.10.2016
cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; - desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 198 din 27.10.2016
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 197 din 27.10.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Măcău Trans SRL
Hotărârea nr. 196 din 27.10.2016
cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului JuUdeţean Olt, în domeniul public al comunei Nicolae Titulescu
Hotărârea nr. 195 din 27.10.2016
cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat, în domeniul public al Judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 11, judeţul Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
Hotărârea nr. 194 din 27.10.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Alinda Garny SRL
Hotărârea nr. 193 din 27.10.2016
cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al Judeţului Olt, în domeniul public al Judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, judeţul Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
Hotărârea nr. 192 din 27.10.2016
cu privire la preluare în administrare de către UAT Judeţul Olt prin Consiliul Judeţean Olt a imobilului Casa Fântâneanu
Hotărârea nr. 191 din 27.10.2016
cu privire la împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din judeţul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani
Hotărârea nr. 190 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comunele Dobroteasa, Valea Mare, Radomireşti
Hotărârea nr. 189 din 27.10.2016
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 53/24.03.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 58/26.05.2016
Hotărârea nr. 188 din 27.10.2016
cu privire la aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 187 din 27.10.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 186 din 27.10.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 185 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 184 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 183 din 27.10.2016
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordarea de premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile sportive internaţionale, precum şi la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate
Hotărârea nr. 182 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 28.968.799 lei, pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr. 31/25.06.2013)
Hotărârea nr. 181 din 27.10.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 180 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 179 din 27.10.2016
cu privire la aprobare conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2016
Hotărârea nr. 178 din 27.10.2016
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 177 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 176 din 27.10.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Septembrie 2016
Hotărârea nr. 175 din 27.10.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 174 din 29.09.2016
cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul Judeţului Olt, revizuit pentru anul 2016
Hotărârea nr. 173 din 29.09.2016
cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Transbuz SA
Hotărârea nr. 172 din 29.09.2016
cu privire la înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 171 din 29.09.2016
cu privire la aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu actualizat al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 170 din 29.09.2016
cu privire la modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spaţii proprietate publică a Judeţului Olt, în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Olt
Hotărârea nr. 169 din 29.09.2016
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Judeţeană Olt“
Hotărârea nr. 168 din 29.09.2016
cu privire la darea in folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al Judeţului Olt, către Casa Judeţeană de Pensii Olt
Hotărârea nr. 167 din 29.09.2016
cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 166 din 29.09.2016
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, pentru anul şcolar 2016-2017
Hotărârea nr. 165 din 29.09.2016
cu privire la încetare contract individual de muncă prin acordul părţilor
Hotărârea nr. 164 din 29.09.2016
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Balş, pentru anul şcolar 2016-2017
Hotărârea nr. 163 din 29.09.2016
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru anul şcolar 2016-2017
Hotărârea nr. 162 din 29.09.2016
cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)
Hotărârea nr. 161 din 29.09.2016
cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt şi a membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 160 din 29.09.2016
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 159 din 29.09.2016
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt
Hotărârea nr. 158 din 29.09.2016
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt
Hotărârea nr. 157 din 29.09.2016
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 156 din 29.09.2016
cu privire la transformarea unui post contractual vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliulu Judeţean Olt
Hotărârea nr. 155 din 29.09.2016
cu privire la aprobarea Planului de implementare a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2012-2016) şi lung (până în 2021) - revizuit
Hotărârea nr. 154 din 29.09.2016
cu privire la acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile sportive internaţionale precum şi la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate
Hotărârea nr. 153 din 29.09.2016
cu privire la acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani din judeţul Olt
Hotărârea nr. 152 din 29.09.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna August 2016
Hotărârea nr. 151 din 29.09.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 150 din 29.09.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 149 din 29.09.2016
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 148 din 29.09.2016
cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 147 din 25.08.2016
cu privire la utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare de către operatorul SC Compania de Apă Olt SA
Hotărârea nr. 146 din 25.08.2016
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 145 din 25.08.2016
cu privire la desemnarea unui număr de 6 (şase) consilieri judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)
Hotărârea nr. 144 din 25.08.2016
cu privire la Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Olt Drum SA Slatina
Hotărârea nr. 143 din 25.08.2016
cu privire la aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 142 din 25.08.2016
cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul judeţean DJ 546, de la km89+705 la km 96+640, din domeniul public al Judeţului Olt în domeniul public al municipiului Slatina
Hotărârea nr. 141 din 25.08.2016
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 140 din 25.08.2016
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 139 din 25.08.2016
cu privire la transformare post la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 138 din 25.08.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina ca urmare a promovării
Hotărârea nr. 137 din 25.08.2016
cu privire la aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 136 din 25.08.2016
cu privire la înfiinţarea funcţiei contractuale de director general adjunct al Serviciului Judeţean de Pază Olt; aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 135 din 25.08.2016
cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului
Hotărârea nr. 134 din 25.08.2016
cu privire la modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 133 din 25.08.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu Tudor Intim SNC
Hotărârea nr. 132 din 25.08.2016
cu privire la modificarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164 din 17.12.2015
Hotărârea nr. 131 din 25.08.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 130 din 25.08.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 129 din 25.08.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2016
Hotărârea nr. 128 din 28.07.2016
cu privire la desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul
Hotărârea nr. 127 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forşei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2016 şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 126 din 28.07.2016
cu privire la numirea directorului (managerului) Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina
Hotărârea nr. 125 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare - Reparaţie Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialtiate Drăgăneşti Olt, faza studiu de fezabilitate
Hotărârea nr. 124 din 28.07.2016
cu privire la aprobare transformare de posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 123 din 28.07.2016
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei public de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 122 din 28.07.2016
cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele nr. 85 Balş-Băleasa-Găvăneşti şi nr. 102 Reşcuţa - Caracal, cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru Judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019
Hotărârea nr. 121 din 28.07.2016
cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul judeţean DJ 546, de la km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al Judeţului Olt în domeniul public al municipiului Slatina
Hotărârea nr. 120 din 28.07.2016
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural“
Hotărârea nr. 119 din 28.07.2016
cu privire la modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 118 din 28.07.2016
cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 29/25.02.2016 cu privire la modifcarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Hotărârea nr. 117 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor şi a atribuţiilor specifice în baza cărora Preşedintele Consiliului Judeţean Olt numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public
Hotărârea nr. 116 din 28.07.2016
cu privire la înfiinţarea funcţiei contractuale de administrator public; modificarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 115 din 28.07.2016
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 114 din 28.07.2016
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015
Hotărârea nr. 113 din 28.07.2016
cu privire la încetarea suspendării contractului individual de muncă şi reluare activitate în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 112 din 28.07.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 111 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2016
Hotărârea nr. 110 din 28.07.2016
cu privire la acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotărârea nr. 109 din 28.07.2016
cu privire la numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 108 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 107 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 106 din 28.07.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 105 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sistem de detecţie şi semnalizare incendiu la Biblioteca Judeţeană Ion Minculescu“
Hotărârea nr. 104 din 28.07.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare instalaţie hidranţi interiori la Biblioteca Judeţeană Io Minculescu“
Hotărârea nr. 103 din 28.07.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2016
Hotărârea nr. 102 din 28.07.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna MAI 2016
Hotărârea nr. 101 din 24.06.2016
cu privire la coordonarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 100 din 24.06.2016
cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate
Hotărârea nr. 99 din 24.06.2016
cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judţean Olt
Hotărârea nr. 98 din 24.06.2016
cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 97 din 24.06.2016
cu privire la constituirea Consiliului Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016
Hotărârea nr. 96 din 24.06.2016
cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeţeni
Hotărârea nr. 95 din 24.06.2016
cu privire la alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 94 din 26.05.2016
cu privire la aprobararea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt, în anul 2016
Hotărârea nr. 93 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt“
Hotărârea nr. 92 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi, pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene“
Hotărârea nr. 91 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România prin Filiala Olt, în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediţia a XX-a
Hotărârea nr. 90 din 26.05.2016
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural“
Hotărârea nr. 89 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 88 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea organizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 87 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 86 din 26.05.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 85 din 26.05.2016
cu privire la modificarea art. 94, Regulamentul de orgranizare şi funcţionare a aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt precum şi a Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt aprobat în Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 53/24.03.2016
Hotărârea nr. 84 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi refacere reţea exterioară de apă menajeră şi reţea hidranţi exteriori din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 83 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare al localităţilor din judeţul Olt
Hotărârea nr. 82 din 26.05.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale DEVES PRESTSERV SRL
Hotărârea nr. 81 din 26.05.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 80 din 26.05.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 79 din 26.05.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2016
Hotărârea nr. 78 din 21.04.2016
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 77 din 21.04.2016
cu privire la împuternicirea domnului Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, completarea articolului 202 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Hotărârea nr. 76 din 21.04.2016
cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 75 din 21.04.2016
cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 74 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2016
Hotărârea nr. 73 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea proiectului Modernizare drum judeţean DJ 546, km 54+300-km 127+200, L = 59,864, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţiei DN65) - Verguleasa (intersecţie DN 67B) şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 72 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare termică la clădirile: Bloc alimentar cu mansardă şi Magazii + Garaje din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 71 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare învelitoare la pavilioanele nr. 2,3,5 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 70 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu - Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni“
Hotărârea nr. 69 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Slatina“
Hotărârea nr. 68 din 21.04.2016
cu privire la asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Festivalul Naţional de Teatru Caracal 2016“, Ediţia a VI-a
Hotărârea nr. 67 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excendentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 66 din 21.04.2016
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2016
Hotărârea nr. 65 din 21.04.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 64 din 21.04.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2016
Hotărârea nr. 63 din 21.04.2016
cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; - desemnare şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 62 din 21.04.2016
cu privire la completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean olt
Hotărârea nr. 61 din 21.04.2016
cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 60 din 21.04.2016
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 59 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul“ pe anul 2016
Hotărârea nr. 58 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ pe anul 2016
Hotărârea nr. 57 din 24.03.2016
cu privire la încetare contract individual de muncă prin acordul părţilor
Hotărârea nr. 56 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Şopârliţa“
Hotărârea nr. 55 din 24.03.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu - Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile, Slatina“
Hotărârea nr. 54 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 53 din 24.03.2016
cu privire la aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 52 din 24.03.2016
cu privire la înfiinţarea unui post aferent personalului contractual de execuţie în statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Olt
Hotărârea nr. 51 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea transformării de posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 50 din 24.03.2016
cu privire la modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 135/29.10.2015
Hotărârea nr. 49 din 24.03.2016
cu privire la transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 48 din 24.03.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL
Hotărârea nr. 47 din 24.03.2016
cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 03.06.2019
Hotărârea nr. 46 din 24.03.2016
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL
Hotărârea nr. 45 din 24.03.2016
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 17/28.01.2010 cu privire la darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor a unui teren din domeniul privat al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 44 din 24.03.2016
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia
Hotărârea nr. 43 din 24.03.2016
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unor imobile, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
Hotărârea nr. 42 din 24.03.2016
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unor imobile în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora
Hotărârea nr. 41 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 40 din 24.03.2016
cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Oltenilor“ pentru anul 2016
Hotărârea nr. 39 din 24.03.2016
privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2015
Hotărârea nr. 38 din 24.03.2016
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016
Hotărârea nr. 37 din 24.03.2016
cu privire la stabilirea costului lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2016
Hotărârea nr. 36 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea numirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“
Hotărârea nr. 35 din 25.02.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 34 din 25.02.2016
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 33 din 25.02.2016
cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci
Hotărârea nr. 32 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 31 din 25.02.2016
cu privire la stabilirea funcţiei publice prin modificarea calităţii unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; - aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
Hotărârea nr. 30 din 25.02.2016
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 29 din 25.02.2016
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 92/21.08.2012
Hotărârea nr. 28 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia de Dezboltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2016
Hotărârea nr. 27 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2016
Hotărârea nr. 26 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Olt Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului „RO - NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale“
Hotărârea nr. 25 din 25.02.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Internaţional Lazăr Company SRL
Hotărârea nr. 24 din 25.02.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale RADFARM SRL
Hotărârea nr. 23 din 25.02.2016
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului publice de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale EBA - FAG SRL
Hotărârea nr. 22 din 25.02.2016
cu privire la stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 21 din 25.02.2016
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
Hotărârea nr. 20 din 25.02.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijjită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2016
Hotărârea nr. 19 din 28.01.2016
cu privire la constatarea pierderii a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; - desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 18 din 28.01.2016
cu privire la trecerea din domeniul public al Municipiului Slatina şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Muzeului Judeţean Olt a imobilului „Casa Muzeu Gunka şi Spiru Vergulescu“
Hotărârea nr. 17 din 28.01.2016
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 16 din 28.01.2016
cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 15 din 28.01.2016
cu privire la constatarea încetării contractului de management al directorului (managerului) Şcolii Populare de Arte şi Meserii; - desemnarea directorului (managerului) interimar al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 14 din 28.01.2016
cu privire la constatarea încetării contractului de management al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 13 din 28.01.2016
cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt“
Hotărârea nr. 12 din 28.01.2016
cu privire la modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 167/17.12.2015 cu privire la finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia“, cod SMIS 54042 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotărârea nr. 11 din 28.01.2016
cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale TRANSBUZ SA
Hotărârea nr. 10 din 28.01.2016
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2017-2019
Hotărârea nr. 9 din 28.01.2016
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019 pentru bugetul judeţului Olt
Hotărârea nr. 8 din 28.01.2016
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC OLT DRUM SA Slatina pe anul 2016
Hotărârea nr. 7 din 28.01.2016
cu privire la stabilirea costullui mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2016
Hotărârea nr. 6 din 28.01.2016
cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2016
Hotărârea nr. 5 din 28.01.2016
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2015
Hotărârea nr. 4 din 28.01.2016
cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019
Hotărârea nr. 3 din 28.01.2016
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
Hotărârea nr. 2 din 28.01.2016
cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt“
Hotărârea nr. 1 din 08.01.2016
cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetar local
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei