Home
Conferința Adunării Regiunilor Europei - Intensificarea cooperării interregionale in contextul Parteneriatului Oriental / Estic si sesiunile plenare ale Comisiilor 1 si 3 ale Adună

În perioada 25-27 aprilie 2013 s-a desfășurat la Dnipropetrovsk ( Ucraina) Conferința Adunării Regiunilor Europei ( A.R.E) Intensificarea cooperării interregionale in contextul Parteneriatului Oriental / Estic.
În aceeași perioada s-au desfășurat sesiunile plenare ale Comisiei 1 A.R.E. – Economie si dezvoltare regionala și Comisiei 3 A.R.E. – Cultura, Educatie, Tineret și Cooperare Internationala .
Invitația nr. 3646/19.03.2013 a fost transmisă domnului Președinte al Consiliului Județean Olt , în atenția domnului Vicepreședinte Ioan Ciugulea , care a reprezentat Județul Olt la aceste evenimente.
Județul Olt este membru al Adunării Regiunilor Europei din anul 1998.

Creată în 1985, Adunarea Regiunilor Europei (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din Europa reprezentând peste 250 de regiuni din 35 state şi 16 organizaţii interregionale. ARE este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene și internaționale privind problemele esențiale de competență regională. Organizația promovează diversitatea regiunilor și o transpune în practică, încurajează principiul subsidiarității și structurile regionale democratice și oferă posibilitatea regiunilor de a fi legătura esențială între Europa și cetățenii săi.


Obiective :
• promovarea conceptului de democrație regională și de subsidiaritate în Europa;
• promovarea și apărarea intereselor guvernelor și autorităților regionale (locale) la nivel național, european și internațional;
• promovarea excelenței și dezvoltarea unui leadership în cadrul guvernării regionale;
• susținerea cooperării regionale în Europa;
• promovarea diversității regionale în Europa;
• dezvoltarea capacității regiunilor în a face Europa accesibilă cetățenilor săi.

In cadrul Conferinței Adunării Regiunilor Europei - Intensificarea cooperării interregionale in contextul Parteneriatului Estic a fost adoptată o rezoluție în vederea pregătirii Summitului Parteneriatului Estic ( a treia ediție) ce va avea loc la Vilnius , Lituania , în noiembrie 2013.


Obiectivele rezoluției adoptate:
-Initiativa crearii Parteneriatul Estic trebuie dezvoltata in viitor ca prioritate a politicii externe a Uniunii Europene
-Importanta recunoasterii rolului guvernelor regionale in implementarea obiectivelor Parteneriatului estic ( harta si planuri de actiune)
-Solicitarea luarii in considerare a vocii nivelului regional atunci cand se discuta si se decide asupra unor aspecte din cadrul Parteneriatului Estic
-Recomandarea ca participarea regiunilor in cadrul Parteneriatului Estic sa fie sprijinita

Serviciul dezvoltare regionala
C.J. OLT

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei