Home
Surse oficiale de informatie si stiri in Uniunea Europeana
Europa - The European Union On-line este serverul oficial al Uniunii Europene, construit ca portal care ofera acces la informatii actualizate despre temele de interes european. Portalul contine peste 1,5 milioane de pagini de informatie. Pentru a veni in sprijinul vizitatorilor Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania, acesta a pregatit o serie de selectii de surse de documentare, care pot orienta mai usor utilizatorul acestei surse de informatii.Aici veti gasi sursele oficiale de informatie privind Uniunea Europeana , inclusiv documente oficiale (I), precum si sursele oficiale de stiri despre Uniunea Europeana (II).

I. SERVERUL EUROPA: SURSE OFICIALE DE INFORMATIE DESPRE UNIUNEA EUROPEANA

- Documente oficiale: http://europa.eu.int/abc/off/index_en.htm
Sectiunea "Documente oficiale" a Serverului Europa include:
- EUR-Lex: Portalul de acces catre legislatia Uniunii Europene http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
- Tratate http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/index.html
De aici pot fi descarcate textele urmatoarelor documente: Tratatul instituind Uniunea Europeana , Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa. La aceea si adresa pot fi comandate textele Tratatelor fondatoare, textul Actului Unic European, al Tratatelor de Aderare si al altor tratate si protocoale.
- Buletinul Uniunii Europene: http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm
Buletinul Uniunii Europene prezinta - in zece editii pe an - activitatile Comisiei si a altor institutii comunitare. Buletinul este publicat, in cele 11 limbi oficiale, de Secretariatul General al Comisiei Europene.
- Raport general despre activitatile Uniunii Europene: http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/welcome.htm
Raportul este publicat anual de Comisie, conform articolului 212 din Tratatul CE, articolului 17 din Tratatul CECO si articolului 125 din Tratatul EURATOM. Raportul este prezentat in Parlamentul European in luna februarie si descrie activitatile din anul precedent. La aceasta adresa pot fi consultate textele complete ale rapoartelor din anii 1997-2002, precum si indexul rapoartelor din 1995 si 1996.
- Observatorul legislativ - Documente emise de Parlamentul European:
http://www.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default.htm
OEIL este baza de date legislativa a Parlamentului European, care permite monitorizarea procesului de adoptare a deciziilor in Uniunea Europeana , precum si a lucrarilor Parlamentului si a comitetelor sale. Sunt incluse si Programul anual de lucru al Comisiei Europene, precum si propunerile elaborate de Presedintiile Consiliului Uniunii.
- Documente emise de Consiliul European - Concluziile Presedintiei:
http://europa.eu.int/european_council/index_en.htm
De la aceasta adresa pot fi descarcate documentele finale (Concluziile Presedintiei) ale Consiliilor Europene incepand din 1994, pot fi accesate site-urile ultimelor Consilii Europene, precum si site-ul Presedintiei (actuale) a Uniunii Europene.
- Documente emise de Comisia Europeana : http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm
La aceasta adresa sunt prezentate o serie de documente oficiale ale Comisiei Europene:
- Carti albe (documente ce contin propuneri de actiune comunitara in domenii specifice) - Carti verzi (documente elaborate pentru a stimula dezbaterea si a lansa un proces de consultare la nivel european asupra unui subiect anume; aceste consultari ar putea conduce la publicarea unei carti albe)
- Buletinul Uniunii Europene
- Raportul general despre activitatile Uniunii Europene
- Propuneri legislative etc.
- Mediateca: http://europa.eu.int/comm/avservices/index_en.htm
Pot fi accesate aici resurse audio-vizuale ale Uniunii Europene: fotografii, discursuri si declaratii ale unor personalitati europene; pot fi comandate produse multimedia.
Tot aici sunt disponibile informatii despre Europe by Satellite , agentia de stiri de televiziune a Uniunii Europene. Canalul Europe by Satellite poate fi receptionat prin Internet sau prin Satelit in toata Europa. Nu este necesar decodor.
- Publicatii
- EUR-OP: http://www.publications.eu.int/
Oficiul pentru Publicatii Oficiale ale Comunitatilor Europene este editura institutiilor si a celorlalte organisme ale Uniunii Europene. Este responsabil pentru producerea si distribuirea de publicatii ale Uniunii Europene pe orice suport si prin toate metodele.
- EUROSTAT: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Site-ul EUROSTAT (Oficiul de Statistica al Uniunii Europene) ofera acces direct la statistici din Uniunea Europeana , Zona EURO si alte state europene. Nu toate datele statistice pot fi consultate gratuit.
- Publicatii generale despre Uniunea Europeana :
http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/index_en.html
La aceasta adresa se pot consulta brosuri, pliante si alte publicatii generale ale Comisiei Europene. Se poate, de asemenea, comanda un exemplar care va fi primit, gratuit, prin posta .
- Alte surse de informare:
- Index general: http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm
- IDEA: http://europa.eu.int/idea/en/index.htm
In acest catalog al functionarilor Uniunii Europene sunt inregistrate numele si detaliile de contact ale functionarilor din institutiile Uniunii Europene, inclusiv membrii Parlamentului European.
- CELEX: http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm
Site-ul CELEX include cea mai larga colectie de texte legislative. Accesul se face pe baza de abonament, cu plata .
- PreLex: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfmCL=en
PreLex este baza de date cu proceduri inter-institutionale, incluzand etapele majore ale procesului de decizie. Sunt incluse toate propunerile Comisiei (dosare legislative si bugetare, incheierea acordurilor internationale) si comunicari emise, incepand din momentul transmiterii lor Consiliului sau Parlamentului European, pana la adoptarea sau respingerea acestora de catre Consiliu, adoptarea lor de ca re Parlament sau retragerea lor de catre Comisie.
- TED: http://ted.publications.eu.int/static/home/en/homepage.ini
TED (Tenders Electronic Daily) este site-ul unde sunt publicate editiile Suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (Jurnalul Oficial, Seria S). Aceasta serie include anunturi de licitatii publice. - SCADPlus: http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
Acest site include o sinteza a legislatiei comunitare, in toate domeniile, in toate cele 11 limbi oficiale. Fisele include nu numai legislatia in vigoare, ci si evolutia propunerilor legislative in diverse domenii. Site-ul SCADPLUS include si un index, precum si un glosar.
- Fise documentare (pe site-ul Parlamentului European):
http://www.europarl.eu.int/factsheets/default_en.htmredirected=1
Fisele includ informatii de baza cu privire la institutiile si politicile Uniunii Europene. - Eurobarometru: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index.htm
La aceasta adresa sunt disponibile rezultatele sondajelor de opinie efectuate de catre Comisie in statele membre si/sau in statele candidate pe teme de actualitate in Uniunea Europeana .
- ECLAS: http://europa.eu.int/eclas/
ECLAS este catalogul bibliotecii Comisiei Europene. Include referinte bibliografice la carti, articole de ziar, documente oficiale ale Uniunii Europene si alte publicatii.
- EURODICAUTOM, banca de date continand terminologie multilingvistica :
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp
- TIS, baza de date de terminologie, pe pagina Consiliului :
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm
- ARCHISPlus, baza de date a arhivelor istorice:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/htm/home.htm

II. SERVERUL EUROPA: SURSE OFICIALE DE STIRI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA

- Comunicate de presa ale institutiilor Uniunii Europene:
- Parlamentul European: http://www.europarl.eu.int/press/index_en.htm
- Consiliul Uniunii Europene: http://ue.eu.int/newsroom/newmain.aspLANG=1
- Presedintia Uniunii Europene: http://www.ueitalia2003.it/ITA
- Comisia Europeana : http://europa.eu.int/comm/press_room/index_en.cfm
- Curtea Europeana de Justitie: http://curia.eu.int/en/actu/news/index.htm
- Curtea de Conturi: http://www.eca.eu.int/EN/press_room.htm
- Mediatorul European: http://www.euro-ombudsman.eu.int/release/en/default.htm
- Comitetul Economic si Social: http://www.esc.eu.int/pages/en/acs/latestnews.htm
- Comitetul Regiunilor: http://www.cor.eu.int/en/prss/prss_com.html
- Banca Europeana de Investitii: http://www.eib.org/news/
- Banca Centrala Europeana : http://www.ecb.int/press/press.htm
- Stiri TV, Europe by Satellite/EbS: http://europa.eu.int/comm/ebs/schedule.cfm
- Calendare si evenimente: http://europa.eu.int/news/cal-en.htm
- Curs de schimb Euro: http://www.ecb.int/
- Cursul InforEuro: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm
- Subiecte principale:
- http://europa.eu.int/geninfo/key_en.htm
- Conventia pentru Viitorul Uniunii Europene: http://europa.eu.int/futurum/index_en.htm
- Extinderea Uniunii Europene http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
- Organizatia Mondiala a Comertului: http://europa.eu.int/comm/trade/2000_round/index_en.htm
- Carta Drepturilor Fundamentale: http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_en.htm
- Agenda 2000: http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
- Strategia de la Lisabona: http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
- Dezvoltare durabila : http://europa.eu.int/comm/sustainable/index_en.htm
- Reforma Politicii Agricole Comune: http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/index.htm
- Presedintia italiana a Uniunii Europene (iulie - decembrie 2003): http://www.ueitalia2003.it/ITA
- Site-uri guvernamentale ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor candidate si ale altor state europene: http://europa.eu.int/abc/governments/index_en.html

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei