Home
Tratatele Uniunii Europene

1. AVIZ CATRE CITITORI

Aceasta scurta prezentare cronologica a Tratatelor Uniunii Europene se vrea un instrument de lucru pentru documentare, pregatit de Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania. Fiecare tratat este prezentat prin cuprins si adresa internet din serverul Europa unde poate fi gasit (http://europa.eu.int ).


Tratatele fondatoare sunt tratatele semnate la Paris (1951) si Roma (1957) ce au dus la instituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, respectiv a Comunitatii Economice Europene si Euratom. Versiunea consolidata este rezultatul schimbarilor introduse de Tratatul de la Amsterdam, semnat pe 2 octombrie 1997. Tratatul de la Amsterdam a modificat Tratatul asupra Uniunii Europene, Tratatele de instituire a Comunitatilor Europene si alte acte conexe.
Tratatul de la Nisa semnat la 26 februarie 2001 va amenda tratatele existente. El va intra in vigoare din momentul in care cele 15 state membre il vor ratifica conform procedurilor constitutionale. Procesul de ratificare este in curs de desfasurare.
Propunem celor interesati versiunea in limba engleza a tratatelor, deoarece nu exista o versiune cu valoare juridica in limba romana.
Unele dintre tratate au fost traduse in limba romana , precum Tratatul de la Amsterdam si Tratatul asupra Uniunii Europene in versiunea lui Theodor Tudoroiu, de catre editura Lucretius, 2000.
O traducere a Proiectului de Tratat instituind o Constitutie pentru Europa a fost efectuata de catre Institutul European din Romania si poate fi descarcata de la adresa http://www.ier.ro/

2. CRONOLOGIA TRATATELOR UNIUNII EUROPENE

1950, 9 mai: Robert Schuman, ministrul francez al Afacerilor Externe, intr-un discurs inspirat de Jean Monet, propune ca Franta si Republica Federala Germania sa puna in comun resursele de carbune si otel in cadrul unei organizatii deschise si altor tari din Europa.
1951, 18 aprilie: Franta, Republica Federala Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, semneaza la Paris, Tratatul de instituire a Comunitatii europene a carbunelui si otelului (CECO).
1952, 23 iulie: Intra in vigoare Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO).
1957, 25 martie: Se semneaza la Roma tratatele ce instituie Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Euratom.
1958, 1 ianuarie: Intra in vigoare Tratatele de la Roma.
1985, 2-4 decembrie: Consiliul European de la Luxemburg. Relansarea integrarii europene prin redactarea unui "Act Unic European".
1986, 17 si 28 februarie: Se semneaza , la Luxemburg si Haga, Actul Unic European.
1987, 1 iulie: Intra in vigoare Actul Unic European.
1991, 9-10 decembrie: Consiliul European de la Maastricht.
1992, 7 februarie: Se semneaza la Maastricht Tratatul privind Uniunea Europeana.
1993, 1 noiembrie: Intra in vigoare Tratatul de la Maastricht.
1997, 6-17 februarie: Consiliul European de la Amsterdam.
1997, 2 octombrie: Se semneaza la Amsterdam Tratatul "consolidat".
1999, 1 mai: Intra in vigoare Tratatul de la Amsterdam.
2000,7-9 decembrie: Conferinta inter-guvernamentala si Tratatul de la Nisa (forma provizorie).
2001, 26 februarie: Se semneaza Tratatul de la Nisa.
2002, 23 iulie: Tratatul instituind Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO) expira , la 50 de ani de la intrarea sa in vigoare.
2003, februarie 2003, iulie: Conventia Europeana elaboreaza Proiectul de Tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
2003, 1 februarie: Intra in vigoare Tratatul de la Nisa.
2003, 4 octombrie: Sunt deschise lucrarile Conferintei inter-guvernamentale destinate, in principal, elaborarii si adoptarii unei versiuni finale a Constitutiei Uniunii Europene.
2003, 12-13 decembrie: Consiliul European de la Bruxelles. Sefii de state sau de guverne nu ajung la un acord cu privire la Tratatul constitutional.

3. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY (CECO)

http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm
I. Text of the Treaty
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm
Preamble http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr30a.htm#11
Title I The European Coal and Steel Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc291.htm
Title II The institutions of the Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc292.htm
Title III Economic and social provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc293.htm
Title IV General provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc294.htm
Annexes
II. Protocoles (*)
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc296.htm

III. Exchange of letters between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the French Republic concerning the Saar

IV. Convention on the Transitional Provisions

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc297.htm
(*) The Protocol on the privileges and immunities of the European Coal and Steel Community has been replaced by the second paragraph of Article 28 of the Merger Treaty; see Protocol on the privileges and immunities of the European Communities (Volume I, p. 711).

4. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM)

http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm
I. Text of the Treaty
Preamble http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr39a.htm#11
Title I The tasks of the Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc381.htm
Title II Provisions for the encouragement of progress in the field of nuclear energy
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc382.htm

Title III Provisions governing the institutions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc383.htm

Title IV Financial provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc384.htm

Title V General provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc385.htm
Title VI Provisions relating to the initial period
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc386.htm
Annexes
II. Protocols (*)
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc388.htm

5. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY

Consolidated version of the treaty establishing the European Community
http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/ec_cons_treaty_en.pdf
I. Text of the Treaty
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/ec_cons_treaty_en.pdf
Preamble
Part one Principles
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc051.htm
Part two Citizenship of the Union
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc052.htm
Part three Community policies
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc053.htm
Part four Association of the overseas countries and territories
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc054.htm
Part five Institutions of the Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc055.htm
Part six General and final provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc056.htm
Final provisions
Annexes http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc057.htm
Annex I List A to G referred to in Articles 19 and 20 of the Treaty
Annex II List referred to in Article 32 of the Treaty
Annex III List of invisible transactions referred to in Article 73 of the Treaty
Annex IV Overseas countries and territories to which the provisions of Part Four of the Treaty apply
II. Protocols
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc058.htm
III. Declarations
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc059.htm
IV. Implementing Convention on the Association of the Overseas Countries and Territories with the Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc05a.htm
V. Final act
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc05b.htm

6. SINGLE EUROPEAN ACT

http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc113.htm
I. Text of the Treaty
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#41
Preamble
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#42
Title I Common provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#43
Title II Provisions amending the Treaties establishing the European Communities
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#44
Title III Treaty provisions on European cooperation in the sphere of foreign policy
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#45
Title IV General and final provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14a.htm#46
Final Act
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr14b.htm#47

7. TREATY ON EUROPEAN UNION (MAASTRICHT)

http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/eu_cons_treaty_en.pdf
I. Text of the Treaty
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/eu_cons_treaty_en.pdf
Preamble
Title I Common provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc011.htm#12
Title II Provisions amending the Treaty establishing the European Economic
Community with a view to establishing the European Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr2c.htm#13
Title III Provisions amending the Treaty establishing the European Coal and Steel Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr2d.htm#14
Title IV Provisions amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr2e.htm#15
Title V Provisions on a common foreign and security policy
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc015.htm#16
Title VI Provisions on police and judicial cooperation in criminal matters
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc016.htm#17
Title VII Final provisions
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc017.htm#18
II. Protocols
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc018.htm#II___Protocols
III. Final act
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc019.htm#III___Final_Act


8. TREATY OF AMSTERDAM


Amending the Treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/ams_treaty_en.pdf
I. Text of the Treaty
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/ams_treaty_en.pdf
Part one Substantive amendments
Part two Simplification
Part three General and final provisions
Annex Tables of equivalencies referred to in Article 12 of the Treaty of Amsterdam
Protocols
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/amsterdam.html#0092010003
Final Act
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/amsterdam.html#0115010017

9. TREATY OF NICE

Amending the Treaty On European Union, the treaties establishing the European Union, The treaties establishing the European Communities and certain related acts
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/nice_treaty_en.pdf
I. Text of the Treaty
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/nice_treaty_en.pdf
Part one Substantive amendments
Part two Traditional and final provisions
Protocols
Declaration adopted by the conference
Declarations of which the conference took note
More information:
http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_en.htm


10. DRAFT TREATY ESTABLISHING A CONSTITUTION FOR EUROPE


Text of the Draft Treaty
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.010001.htm
Preface
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.000701.htm
Preamble
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.000801.htm
Part I
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.000802.htm
Part II The character of the fundamental rights of the European Union
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.002201.htm
Part III The policies and functionning of the Union
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr2d.htm#14
Part IV General and final provisions
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009101.htm
Protocol on the role of National Parliaments in the European Union
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009401.htm
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009501.htm
Protocol on the representation of citizens in the European Parliament and the weighting of votes in the European Council and the Council of Ministers
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009601.htm
Protocol on the Euro Group
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009701.htm
Protocol amending the EURATOM Treaty
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009701.htm
Declaration attached to the Protocol on the representation of citizens in the European
Parliament and the weighting of votes in the European Council and the Council of Ministers
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009901.htm
Declaration on the creation of a European external action service
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009902.htm
Declaration on the creation of a European external action service
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009902.htm
Declaration in the final act of signature of the Treaty establishing the Constitution
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.009903.htm
List of members of the European Convention
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C2003169en.010001.htm

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei