Home
Consiliul Județean Olt a obținut certificarea sistemului calitatii ISO 9001:2015 în cadrul proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean”, finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Consiliul Județean Olt a obținut certificarea  sistemului calitatii ISO 9001:2015 în cadrul proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean”, finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Organismul de certificare este TUV Austria Romania SRL

 

Certificarea este o atestare formală a conformităţii sistemului de management al Consiliului Judetean Olt, materializată sub forma unui certificat eliberat pe baza deciziei organismului de certificare, dovedind că acesta întrunește toate cerinţele standardelor de bază ale certificării.

Această certificare reprezintă cartea de vizită a instituției sub aspectul calității serviciilor publice oferite.

Proiectul a fost inițiat din nevoia de creştere a calităţii managementului în instituţiile publice şi pentru creşterea încrederii şi satisfacţiei cetăţenilor în aceste servicii.

În urma implementarii standardului ISO 9001:2015 dorim simplificarea proceselor derulate în cadrul Consiliului Judetean Olt, urmărim ca fiecare angajat al instituției să fie specializat în domeniul de  activitate în care activează, să cunoască legăturile cu celelalte compartimente, departamente, iar serviciile prestate să fie în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, standard care deja este acreditat  şi care şi-a dovedit eficienţa.

Viziunea

Consiliul Judeţean Olt să fie o instituţie eficientă, capabilă să acorde asistență cetățenilor  în rezolvarea problemelor acestora, o instituție care poate reprezenta un  model de funcționare a administrației publice în contextul dezvoltării societății.

Valorile

Serviciile administraţiei publice locale la nivelul judeţului Olt  vor avea ca bază de referinţă următoarele valori comune:

-       Eficiență  în administraţia publică – profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde şi performanţe ridicate ale funcţionarilor publici;

-       Transparenţă în actul administrativ şi a activităţilor tuturor structurilor administrative;

-       Accesibilitate pentru  servicii, flexibilitate şi adaptabilitate a acestora conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor;

-       Calitate superioară şi eficienţă a serviciilor personalizate oferite

-       Responsabilitate faţă de cetăţean şi comunitatea locală.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei