Home
Proiecte Hotarari 2006

Nota: Documentele însoţite de sigla sunt în format PDF şi necesită instalarea aplicaţiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Pentru descarcarea documentelor în format PDF, click dreapta - Save target as..
Aplicatia se poate descarca gratuit. Click aici: download Adobe Acrobat Reader


Anexa la proiect de hotărâre: TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului şi construcţiilor precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă...
H O T Ă R Â R E referitor la: aprobarea taxelor indexate pentru anul 2007
EXPUNERE de MOTIVE pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor indexate pentru anul 2007
PROIECT HOTARÂRE referitor la stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2007
EXPUNERE de MOTIVE pentru aprobarea proiectului de hotarâre cu privire la tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pentru anul 2007
Anexa la Proiect Hotarare: TARIFE DE UTILIZARE A SUPRAFETELOR DIN ZONA DRUMURILOR DE INTERES JUDETEAN pe ANUL 2007
PROIECT HOTARÂRE referitor la tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pentru anul 2007
EXPUNERE de MOTIVE pt. aprobarea priect hotarâre cu privire la majorarea tarifelor lunare de baza pe metru patrat la chiriile pentru spatii locative cu alta destinatie decât cea de locuinte pe 2007
Anexa la Proiect Hotarare: Tarifele de baza lunare pe mp la chiriile pentru spatiilelocative cu alta destinatie decât cea de locuinte, pentru anul 2007
PROIECT HOTARÂRE referitor la majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decât cea de locuinte, din domeniul public, pe 2007
EXPUNERE de MOTIVE pentru aprobarea proiectului de hotarâre cu privire la APROBARE TAXE pentru anul 2007
Anexa 2 la Proiect Hotarare: TAXE pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judetean Olt pentru anul 2007
Anexa 1 la Proiect Hotarare: TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor în domeniul urbanismului si constructiilor si pt. folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pe 2007
PROIECT HOTARÂRE referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2007
EXPUNERE DE MOTIVE pentru modificarea anexei la Hot nr. 12/12.01.2006 privind aprobarea înlocuirii anexei la Hot nr.47/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor pentru protectia plantelor pe 2006
Anexa la Proiect Hotarare : Tarife pentru activitatile de protectia plantelor - pentru anul 2006
PROIECT HOTARÂRE referitor la modificarea anexei la Hot nr.12/12.01.2006 privind aprobarea înlocuirii anexei la Hot nr.47/26.05.2005 privitor la stabilirea tarifelor pentru protectia plantelor pe 2006
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei