Home
Proiecte Hotarari 2019
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2020
Anunțul de publicare a actelor normative nr. 12346 din 31.10.2019
Proiect de hotărâre nr 11691/16.10.2019
cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2020
Proiect de hotărâre nr 11648/16.10.2019
cu privire la: aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2020
Proiect de hotărâre nr. 12322/31.10.2019
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020
Proiect de hotărâre nr. 12011/23.10.2019
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020
Proiect de hotărâre nr 12332/31.10.2019
cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2020
Proiectul de hotărâre nr. 10676/23.09.2019
cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu
Proiect de hotărâre nr. 3523/04.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018
cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 2246/12.03.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018
cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 1122/05.02.2019
cu privire la: stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei