Home
Proiecte Hotarari 2022
Proiect de hotarare nr. 153/13.10.2022 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 152/13.10.2022 cu privire la aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 151/13.10.2022 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene, a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene, precum si a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica a judetului Olt pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 150/13.10.2022 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in domeniul public sau privat al judetului, precum si cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 149/13.10.2022 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr. 117/02.08.2022 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2022-2023
Proiectul de hotărâre nr. 44/16.03.2022 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei