Home
Proiecte Hotarari 2022
Proiect de hotărâre nr. 117/02.08.2022 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2022-2023
Proiectul de hotărâre nr. 44/16.03.2022 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei