Home
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt referitoare la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt
Hotărârea nr. 145 din 19.09.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/17.09.2018 cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanaţi judeţului Olt
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143 din 17 septembrie 2018 cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei