Home
Orasul Scornicesti

Orasul Scornicesti este situat in partea de nord-vest a judetului Olt, avand o suprafata de 158 kmp.
Economia orasului este reprezentata de industria de piese auto, textila, alimentara. In oras functioneaza 13 scoli cu 90 sali de clasa si 19 laboratoare, un muzeu, cinematografe cu banda ingusta si normala.
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe la 1.07.2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt, a fost12107 de locuitori din care masculin:5971 si feminin: 6136.

NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei