Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt - 14 septembrie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 14 septembrie 2021
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 308 din 09.09.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 9498/09.09.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărare înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 14 septembrie 2021
Informarea nr. 9499 din 09.09.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 14 septembrie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei