Home
Sedinta extraordinara de indata C.J. Olt - 10 decembrie 2021
ORDINEA DE ZI:
 Procesul-Verbal nr. 12437/25.11.2021 încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Olt din data de 25.11.2021
1Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
2Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 441 din 10.12.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară de îndata
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară de îndata în data de 10 decembrie 2021
Informarea nr. 12895 din 10.12.2021 cu privire la desfășurarea ședinței extraordinare de indata convocate a Consiliului Județean Olt din data de 10 decembrie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei