Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 22 decembrie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
13
14
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
3

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2021
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 447 din 15.12.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13137/15.12.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 22 decembrie 2021
Informarea nr. 13136 din 15.12.2021 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 22 decembrie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13399/21.12.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 22 decembrie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei