Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 24 februarie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2023
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
3
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Demolare pavilion infecțioase și construire clădire corp nou S+P+6E cu destinația de spital și activități medicale, amenajări exterioare adiacente, dotări, utilități“ la Spitalul Județean de Urgență Slatina

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 168 din 15.02.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 2177/17.02.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 24 februarie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 2461/23.02.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 24 februarie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei