Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 24 iunie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 24 iunie 2021:
1
 

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 226 din 17.06.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 24 iunie 2021
Informarea nr. 6361 din 17.06.2021 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 24 iunie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 6387/18.06.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 24 iunie 2021
Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 24 iunie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 6458/22.06.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotărare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 24 iunie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei