Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 25 august 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
2
3
4
5
6
7
8
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
9
10
11
12
13
14
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 210 din 18.08.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 25 august 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 9211/19.08.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 25 august 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 9394/24.08.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 25 august 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei