Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 29 iulie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

DISPOZIȚIE cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
CONVOCARE
INFORMARE
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 7925/22.07.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărare înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 29 iulie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei