Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 30 iunie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al municipiului Slatina în domeniul public al Județului Olt, a unor părți dintr-un imobil
7
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
3

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 165 din 23.06.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 7118/24.06.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 iunie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 7342/29.06.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 iunie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei