Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 30 martie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 201 din 23.03.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3720/24.03.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 martie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 4062/29.03.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 martie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei