Home
Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiționale "Doina Oltului"

Str. Lipscani nr. 33 - Slatina, Jud.Olt
Tel/fax: 0249/412345
E-mail:
doinaoltului@gmail.com
Web: www.doinaoltului.ro
Director - Ion Creteanu
Director adjunct - Ivan Cristian

Proiect de management 2016-2019 - Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei