Home
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt

Str. Ec. Teodoroiu, nr.8B, Slatina, Jud. Olt
Tel: 0349/805.855
Fax: 0349/855.856
E-mail:
cjraeolt@yahoo.com
Director - Andronie Elena-Nineta
Director adjunct - Stroiuleasă Loredana Mihaela

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei