Home
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt

„Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 123 din 23.12.2004, în temeiul prevederilor art.6 alin.(2) din Ordonanţa  Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Olt. Scopul Direcţiei Judeţene de Evidență a Persoanelor Olt este acela de a exercita competențele ce îi sunt stabilite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, și de eliberare a documentelor, în sistem de ghiseu unic, precum și a celorlalte acte normative cu incidență în activitatea instituției.

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT
Adresa: Slatina, Str.Centura Basarabilor, Nr. 8, Jud. Olt
Tel: +4 0249415201
Fax: +4 0249433115
Site: www.djepolt.ro
E-mail: djep@djepolt.ro
Director Executiv: Petre-Silviu NEACȘU”

Raport de activitate Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt pe anul 2023
Raport de activitate Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt pe anul 2022
Raport de activitate Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt pe anul 2021
Raport de activitate Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2019 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Raport activitate pe anul 2018 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Raport activitate pe anul 2017 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Raport activitate pe anul 2016 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Raport activitate pe anul 2007 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei