Home
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt

Str.Centura Basarabilor, Nr.8 Slatina, Jud.Olt
Telefon: 0249/415201
Fax: 0249/433115
Director Executiv - Martin Nicolae

www.evidentaolt.ro

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei