Home
Hotărâri 2017
Hotărârea nr. 13 din 02.02.2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 12 din 26.01.2017
cu privire la transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 11 din 26.01.2017
cu privire la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt
Hotărârea nr. 10 din 26.01.2017
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 9 din 26.01.2017
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 8 din 26.01.2017
cu privire la desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“
Hotărârea nr. 7 din 26.01.2017
referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 6 din 26.01.2017
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 5 din 26.01.2017
cu privire la darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 4 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017
Hotărârea nr. 3 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai acestora pentru anul 2017
Hotărârea nr. 2 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016
Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017
cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei