Home
Alte documente care fac obiectul aducerii la cunostinta publica
Dispozitia nr 185 din 04.07.2022 cu privire la: constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Olt
Dispozitia nr 164 din 22.06.2022 cu privire la stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței volante „Piața Producătorilor Olteni” din municipiul Slatina
Ordinul nr. 447/27.10.2020 emis de Instituția Prefectului - Județul Olt prin s-au constat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei