Home
ANUNȚ privind plata către bugetul local al Județului Olt a cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022

 

 

 

     În atenția titularilor dreptului de concesiune a activităților de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

 

     Având în vedere intrarea în vigoare a H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, și a apariției Ordinului nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, vă informăm că plata sumelor aferente cotelor din redevența obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se constituie venit la bugetul local al Județului Olt  se va efectua în contul RO82TREZ50621A300501XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Slatina, beneficiar : JUDEŢUL Olt, cod fiscal : 4394706.
      Declarația fiscală și borderoul, întocmite conform Ordinului MDLPA nr. 328/2022 vor fi transmise pe adresa de e-mail: buget@cjolt.ro.

      Modelul acestora poate fi consultat  aici.

 

Acte normative:
 Hotărârea Guvernului nr. 70/2022
 Ordinul (MDLPA) nr. 328/2022

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei