Home
Învăţământ

Actul educativ se realizeazã la nivelul judetului Olt prin intermediul celor 709 unitãti de învãtãmânt, respectiv:
- 354 grãdinite,
- 65 scoli generale cu clasele I-IV,
- 211 scoli generale cu clasele I-VIII,
- 26 unitãti de învãtãmânt liceal
- 53 scoli profesionale, de ucenici si postliceale.
Încadrarea cu personal didactic a unitãtilor de învãtãmânt este asiguratã de 6017 cadre didactice.

Populatia scolarã este structuratã astfel:
- numãr prescolari: 15139
- numãr elevi cls. I-IV: 22725
- numãr elevi cls. I-VIII: 26781
- numãr elevi cls. IX-XIII: 16950
- numãr elevi învãtãmânt profesional si complementar: 5194
- numãr elevi învãtãmânt postliceal: 1110

În judetul Olt existã 557 clãdiri scolare din care 64 au o stare fizicã foarte bunã, 358 bunã si 135 precarã.

În perioada 2000-2002, cu fonduri de la Banca Mondialã si Fondul European de Dezvoltare Socialã au fost reabilitate 7 unitãti de învãtãmânt. Se gãsesc în derulare 4 unitãti iar pentru anul 2003 au fost cuprinse în proiect încã 12 unitãti. Prin Programul PHARE TVET au fost finantate lucrãri de reabilitare si dotãri pentru douã unitatãti scolare, respectiv Grupul Scolar de Constructii-Masini Slatina si Grupul Scolar Constructii Montaj Bals.

În ultimii ani, judetul Olt a obtinut rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare, etapele nationalã si internationalã. Multi elevi din judetul Olt au obtinut burse de studiu la universitãti din strãinãtate: Franta, Germania, Belgia, Olanda, SUA.

În cadrul învãtãmântului universitar în judetul Olt functioneazã:
Colegiul National Agricol "Carol I" Slatina în cadrul cãruia functioneazã:
- Facultatea de management a dezvoltãrii rurale si inginerie economicã în agriculturã
- Facultatea de medicinã veterinarã
Ambele facultãti sunt coordonate de Universitatea de Agronomie si Medicinã Veterinarã Bucuresti.

În cadrul Scolii Române de Afaceri functioneazã urmãtoarele facultãti:
- Finante bãnci
- Contabilitate informaticã si de gestiune
- Managementul firmei
Toate trei sunt coordonate de Academia de Studii Economice Bucuresti.
- Stiinte juridice, anul I, coordonatã de Universitatea din Pitesti
- Stiinte juridice, anii II, III, IV coordonate de Universitatea "Constantin Brâncusi", Târgu Jiu.

În cadrul Colegiului National "Ion Minulescu" Slatina functioneazã urmãtoarele colegii:
- Colegiul de informaticã
- Colegiul de limba englezã
Ambele colegii sunt coordonate de Universitatea din Pitesti.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei