Home
Informatii cf. art 76^1/Legea 273/2006
Situatii financiare la 31.03.2024
Situatii financiare la 31.12.2023
Hotărârea nr.13 din 29.01.2024 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2024 si estimări pe anii 2025-2027
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL U.A.T. JUDETUL OLT PE ANUL 2024
Situatii financiare la data de 30.09.2023
Situatii financiare la data de 30.06.2023
Situatii financiare la 31.03.2023
Situatii financiare la data de 31.12.2022
Hotararea nr.23 din 26.01.2023 cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 si estimări pe anii 2024-2026
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL U.A.T. JUDEȚUL OLT PE ANUL 2023
Situatii financiare la 30.09.2022
Situatii financiare la 30.06.2022
Situatii financiare la 31.03.2022
Bilant la 31.12.2021
HCJ nr. 21 din 28.01.2022 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025
Proiect buget local al U.A.T. Judetul OLT pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
Bilant la 30.09.2021
Cont de rezultat patrimonial la 30.09.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03 la 30.09.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 04 la 30.09.2021
Anexe la situatiile financiare la data de 30.09.2021
Bilant la 30.06.2021
Cont de rezultat patrimonial din 30.06.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03 din 30.06.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 04 din 30.06.2021
Anexe 30.06.2021
Bilant la data de 31.03.2021
Cont rezultat patrimonial la 31.03.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03 la 31.03.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 04 la 31.03.2021
Anexe Bilant la data de 31.03.2021
Hotararea nr.54 din 09.04.2021 aprobarea bugetului Judetului Olt
Bugetul local al Judetului Olt pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024
Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024
Bugetul General Consolidat al Judetului Olt 2021
Bugetul credite interne pe anul 2021
Anexa nr.1,1a,1b Bugetul local al Judetului Olt pe anul 2021
Anexa nr.2,2a,2b Bugetul institutiilor publice
Anexa nr.3 Bugetul creditelor interne
Anexa nr.6 Buget general consolidat
Anexa nr.7 Program de investitii publice 2021
Bilant la 31.12.2020
Contul de rezultat patrimonial 31.12.2020
Situatia fluxurilor de trezorerie 31.12.2020
Plati restante la 31.12.2020
Anexe 31.12.2020
Bilant la 30.09.2020
Contul de rezultat patrimonial 30.09.2020
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 04
Plati restante la 30.09.2020
Anexe 30.09.2020
Bilant la 30.06.2020
Cont rezultat patrimonial la 30.06.2020
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie cod 04
Anexe 30.06.2020
Bilant 31.03.2020
Cont rezultat patrimonial 31.03.2020
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 31.03.2020
Anexe 31.03.2020
HCJ nr.16 din 14.02.2020, aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Programul de investitii publice al Judetului Olt pe anul 2020
Bugetul local al Judetului Olt pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Bugetul General Consolidat al Judetului Olt
Bugetul credite interne pe anul 2020
Bilant 31.12.2019
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 31.12.2019
Anexe 31.12.2019
Bilant la 30.09.2019
Cont de rezultat patrimonial 30.09.2019
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 30.09.2019
Anexe 30.09.2019
Bilant incheiat la 30.06.2019
Cont de rezultat patrimonial 30.06.2019
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 30.06.2019
Anexe 30.06.2019
Bilant incheiat la 31.03.2019
Cont rezultat patrimonial 31.03.2019
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 31.03.2019
Anexe 31.03.2019
Programul de investitii publice pe anul 2019
HCJ nr.44 din 09.04.2019 cu privire la aprobarea Judetului Olt pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022
Bugetul local detaliat pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022
Bugetul creditelor interne pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022
Bugete finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022
Buget general al UAT pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022
Bilant incheiat la 31.12.2018
Cont rezultat patrimonial 31.12.2018
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 31.12.2018
Anexe 31.12.2018
Bilant incheiat la 30.09.2018
Cont rezultat patrimonial 30.09.2018
Situatia fluxurilor de trezorerie si banci 30.09.2018
Anexe 30.09.2018
Bilanţ încheiat la 30.06.2018
Cont de rezultat patrimonial 30.06.2018
Situaţia fluxurilor de trezorerie şi bănci 30.06.2018
Anexe 30.06.2018
Bilanţ încheiat la 31.03.2018
Cont de rezultat patrimonial 31.03.2018
Situaţia fluxurilor de trezorerie şi bănci 31.03.2018
Anexe 31.03.2018
Bugetul general consolidat al Judeţului Olt
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
Bugetul local al judeţului Olt pe anul 2018
HCJ nr. 23 din 02.02.2018 aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018
Programul de investiţii publice
Bilanţ încheiat la 31.12.2017
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2017
Situaţia fluxurilor de trezorerie şi bănci 31.12.2017
Plăţi restante 31.12.2017
Anexe 31.12.2017
Bilanţ încheiat la 30.09.2017
Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2017
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2017
Anexe 30.09.2017
Bilanţ încheiat la 30.06.2017
Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2017
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2017
Anexe 30.06.2017
Bilanţ încheiat la 31.03.2017
Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2017
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2017
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2017
Situaţia fluxurilor în bănci la data de 31.03.2017
Anexe 31.03.2017
Bugete finantate integral sau partial din venituri proprii
Bugetul fond externe nerambursabile 2017 si estimari
Bugetul gen al UAT 2017 si estimari
Bugetul local detaliat 2017 si estimari
Bugetul pe titluri de cheltuieli 2017 si estimari
Bugetul pe titluri de cheltuieli 4910
Bilanţ 31.12.2016
Anexe 31.12.2016
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2016
Situaţie flux Trezorerie 31.12.2016
Situaţie flux bănci 31.12.2016
Bilanţ 30.09.2016
Situaţie flux Trezorerie 30.09.2016
Situaţie flux bănci 30.09.2016
Cont rezultat patrimonial 30.09.2016
Anexe 30.09.2016
Bilant 30.06.2016
Cont de rezultat patrimonial 30.06.2016
Situatie flux trezorerie 30.06.2016
Anexe 30.06.2016
Bilant 31.03.2016
Cont de rezultat patrimonial 31.03.2016
Situatie flux trezorerie 31.03.2016
Anexe 31.03.2016
Bugetul Consiliului Judetean Olt pentru anul 2016
Bilant 31.12.2015
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2015
Situatie flux trezorerie 31.12.2015
Situatie flux banci 31.12.2015
Anexe 31.12.2015
Bilant 30.09.2015
Anexe 30.09.2015
Cont de rezultat patrimonial 30.09.2015
Situatie flux trezorerie 30.09.2015
Situatie flux banci 30.09.2015
Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 5.677.764 lei
Bilant 30.06.2015
Cont rezultat patrimonial 30.06.2015
Plati restante 30.06.2015
Situatie flux banci 30.06.2015
Situatie flux trezorerie 30.06.2015
Anexe 30.06.2015
Anexe 31.03.2015
Situatie fluxuri trezorerie
Situatie fluxuri banci
Plati restante
Cont rezultat patrimonial
Bilant 31.03.2015
Bugetul Consiliului Judetean Olt pentru anul 2015
Sitiatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale la 31.12.2014
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale la 30.09.2014
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale la 30.06.2014
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale-31.04.2014
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale-31.12.2013
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale-30.09.2013
Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale-30.06.2013
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale - 31.03.2013
Proiect Buget CJ Olt 2013
Lista investitii CJ Olt 2013
Plati restante - 31.12.2012
Situatii financiare asupra executiei bugetare anuale - 31.12.2012
Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2012
Plati restante - 30.09.2012
Bilant - 30.09.2012
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale - 30.09.2012
Plati restante - 31.03.2012
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale - 31.03.2012
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestrul IV 2011
Anexa nr.4 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2012
Anexa nr.3 Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012
Anexa nr.2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012, pe sectiunile de functionare si dezvoltare
Anexa Nr.1 Bugetul CJ Olt pe anul 2012 pe sectiunile de functionare si dezvoltare
Bugetul General consolidat al CJ Olt pe anul 2012
Proiect buget 2012
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestrul III 2011
Plati restante trimestrul II - 2011
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestrul II - 2011
Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetului local pe trimestrul I - 2011
Venituri si cheltuieli - trimestrul I - 2011
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale - 31.03.2011
Plati restante - 31.03.2011
Subregistrul datoriei publice locale interne directe
Subregistrul datoriei publice interne locale a autoritatii administratiei publice locale
Program de investitii publice al Consiliului Judetean Olt
Bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Olt pe anul 2011
Bugetul Consiliului Judetean Olt pe anul 2011 pe sectiunile de functionare si dezvoltare
Subregistrul datoriei publice locale la CJ Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei