Home
Prezentarea si atributiile Consiliului Judetean Olt
Consiliul Judetean Olt este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni aleşi în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform prevederilor articolului 171 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri județeni.
În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 au fost aleși cei 32 de consilieri județeni. Prin Încheierea civilă nr. 24/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt, al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă pronunțată în data de 19.10.2020 au fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni.
La ceremonia de constituire a Consiliul Județean Olt din data de 24.10.2020 au depus jurământului 29 de consilierii declarați aleși și validați, precum și de către  Președintele Consiliului Județean Olt - domnul Marius OPRESCU, ales și validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 23/13.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt.
În sedința ordinară din data de 05.11.2020 au depus jurământul și supleanții (3) ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin Încheierile civile nr.25/28.10.2020 și nr. 26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt- Secția I Civilă, în Dosarele nr. 1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020.
Tot în cadrul acestei ședințe s-au adoptat hotărârea cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 43 alin. (12) și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, consiliul județean si-a ales dintre membrii săi 2 vicepreședinți în ședința din data de 05.11.2020, este vorba de domnii DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin-Ionuț.
Astfel componența Consiliului Județean Olt pentru mandatul 2020-2024 este următoarea:

 

 
 

 

OPRESCU MARIUS

PREȘEDINTE

PSD

1

DELUREANU VIRGIL

VICEPREȘEDINTE

PSD

2

IVAN CĂTĂLIN-IONUȚ

VICEPREȘEDINTE

PSD

3

ALEXE CIPRIAN-FLORENTIN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

4

ANGHEL MARIAN-VIOREL

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

5

BĂRBULETE ION-ADRIAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

6

BONDRESCU ION-LUCIAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

7

BUJGOI GHEORGHE

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

8

BUTNARIU CRISTIAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

9

CĂLEALĂ DUMITRU

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

10

CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

11

CRUŞOVEANU IONEL-BOGDAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

12

DUMITRESCU VIOREL

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

13

GĂLAN VALERIA

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

14

GHENCEA GIGI-NICOLAE

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

15

GHEORGHE IONEL-CRISTIAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

16

GIUREA CĂTĂLIN-PETRIŞOR

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

17

HĂU ILIE

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

18

IORDACHE ADRIAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

19

MARINESCU EMIL-VERGILIUS

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

20

MATEI BOGDAN-DANIEL-FLORIN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

21

MATEI MARIANA

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

22

NEDELEA IOAN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

23

NICOLESCU GABRIEL-FLORIN

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

24

POPESCU CONSTANTIN

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

25

POSTELNICU DORIN-TEODOR

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

26

PRUNĂ TOMA

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

27

STERIE ILIE

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

28

ŞOFARU GEORGE

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

29

VASILE MIRELA

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

30

VITAN NICOLAE

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

31

VLAD IULIA-DANIELA

CONSILIER JUDEȚEAN

PSD

32

VOICU ION

CONSILIER JUDEȚEAN

PNL

 

 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt:
a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;  
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;  
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;  
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;  
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;  
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei