Home
Prezentarea si atributiile Consiliului Judetean Olt
Consiliul Judetean Olt este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni aleşi în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform prevederilor articolului 171 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri județeni.
În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 au fost aleși cei 32 de consilieri județeni. Prin Încheierea civilă nr. 24/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt, al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă pronunțată în data de 19.10.2020 au fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni.
La ceremonia de constituire a Consiliul Județean Olt din data de 24.10.2020 au depus jurământului 29 de consilierii declarați aleși și validați, precum și de către  Președintele Consiliului Județean Olt - domnul Marius OPRESCU, ales și validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 23/13.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt.
În sedința ordinară din data de 05.11.2020 au depus jurământul și supleanții (3) ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin Încheierile civile nr.25/28.10.2020 și nr. 26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt- Secția I Civilă, în Dosarele nr. 1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020.
Tot în cadrul acestei ședințe s-au adoptat hotărârea cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 43 alin. (12) și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, consiliul județean si-a ales dintre membrii săi 2 vicepreședinți în ședința din data de 05.11.2020, este vorba de domnii DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin-Ionuț.
Astfel componența Consiliului Județean Olt pentru mandatul 2020-2024 este următoarea:
 
OPRESCU MARIUS
PREȘEDINTE
PSD
1
DELUREANU VIRGIL
VICEPREȘEDINTE
PSD
2
IVAN CĂTĂLIN-IONUȚ
VICEPREȘEDINTE
PSD
3
ANGHEL MARIAN-VIOREL
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
4
BĂRBULETE ION-ADRIAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
5
BONDRESCU ION-LUCIAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
6
BUJGOI GHEORGHE
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
7
BUTNARIU CRISTIAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
8
CĂLEALĂ DUMITRU
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
9
CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
10
CRUŞOVEANU IONEL-BOGDAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
11
DUMITRESCU VIOREL
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
12
GĂLAN VALERIA
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
13
GHENCEA GIGI-NICOLAE
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
14
GHEORGHE IONEL-CRISTIAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
15
GIUREA CĂTĂLIN-PETRIŞOR
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
16
HĂU ILIE
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
17
IORDACHE ADRIAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
18
IRIMIA ILIE
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
19
MARINESCU EMIL-VERGILIUS
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
20
MATEI BOGDAN-DANIEL-FLORIN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
21
MATEI MARIANA
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
22
NEDELEA IOAN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
23
NICULAE FLOREA
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
24
POPESCU CONSTANTIN
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
25
POSTELNICU DORIN-TEODOR
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
26
PRUNĂ TOMA
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
27
STERIE ILIE
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
28
ŞOFARU GEORGE
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
29
VASILE MIRELA
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
30
VITAN NICOLAE
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
31
VLAD IULIA-DANIELA
CONSILIER JUDEȚEAN
PSD
32
VOICU ION
CONSILIER JUDEȚEAN
PNL
 

În conformitate cu prevederile art. 173 principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt:
a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;  
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;  
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;  
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;  
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;  
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei