Home
Prezentarea si atributiile Consiliului Judetean Olt
Consiliul Judetean Olt este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul Judetean este un organ cu caracter deliberativ, activitatea sa desfasurandu-se prin dezbateri in plen.
Consiliul Județean Olt pentru legislatura 2016-2020 a fost declarat legal constituit în data de 24 iunie 2016 (Hotărârea Consiliului Județean Olt Nr. 96 din 24.06.2016), cand cei 33 de consilieri aleși au fost validați și au depus jurământul prevăzut de lege.

In sedinta de constituire a Consiliului Judetean Olt au fost alesi:
- Președintele Consiliului Judetean Olt, domnul Oprescu Marius (Hotărârea Consiliului Județean Olt Nr. 98 din 24.06.2016).
- Vicepresedintii Consiliului Judetean Olt, domnii Delureanu Virgil si Ciugulea Ioan (Hotărârea Consiliului Județean Olt Nr. 99 din 24.06.2016).

Consiliul judetean in exercitarea atributiilor ce-i revin, adopta hotarari.
Principalele atributii ale Consiliului Judetean:
a) alege din randul consilierilor cei doi vicepresedinti;
b) aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, numarul de personal in limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean;
c) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului;
d) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;
e) aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii;
f) administreaza domeniul public si privat al judetului;
g) aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes judetean;
h) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor de cultura, a institutiilor si serviciilor publice de educatie, ocrotire sociala si asistenta, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum si a altor activitati, in conditiile legii;
i) asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive;
k) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean.

Organigrama aparatului de specialitate al CJ Olt
Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al CJ Olt, precum si pentru Cabinetul Presedintelui CJ Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei