Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei în şedinţa din data de 24.02.2017, orele 10.00
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de  24.02.2017, orele 10.00.
 
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
 
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de   
2.2017 orele 10.00
 
1. Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC GENERAL
proiect nr.2452/2015
Beneficiar:COMUNA CRÎMPOIA
amplasament:UAT CRÎMPOIA                       
proiectant:BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
  arhitect Doina NEGOIȚĂ
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
2.Denumire lucrare
PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE LIMITE INTRAVILAN IN VEDEREA REALIZARII STAȚIE DE BETOANE, SEDIU ADM., SPAȚII DE PRODUCȚIE, IMPREJMUIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI 
proiect :nr.13/2016
beneficiar:ȚĂRANU TEODOR
amplasament:  UAT GIUVĂRĂȘTI                     
proiectant:SC ARHI STIL CONCEPT SRL
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
 3.Denumire lucrare
STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU EXTINDEREA LIMITELOR INTRAVILANULUI, IN VEDEREA CONSTRUIRII INVESTITIEI”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA UZATA  DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014-2020-EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA SI A STATIEI DE EPURARE IN AGLOMERAREA VISINA.
proiect nr.2/2017
beneficiar:Comuna Visina
amplasament:UAT Visina
proiectant:SC ARHI STIL CONCEPT SRL SLATINA
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
 
4. Denumire lucrare
PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE BAZA SPORTIVĂ ȘI AGREMENT 
proiect nr.1831/2016
beneficiar-SC Malipes Betafocus SRL
amplasament-UAT Balș
proiectant- SC GENERAL CONCEPT SRL
 
- Plan de situatie
- Reglementari urbanistice
 
ARHITECT  SEF
Ovidiu DAVIDESCU
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei