Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 27.10.2020, orele 10.00

     Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
     Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

 

LISTA

 

documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  
27.10.2020 orele 10.00

 


1. Denumire lucrare:
    PLAN URBANISTIC ZONAL  SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  pentru “Construire locuinta+ anexe+iaz piscicol”, com.Slatioara     
    
• proiect : nr.229/2020
• beneficiar: COVACIU VASILE MARIAN
•  amplasament: UAT  SLATIOARA
• proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL

                   Arhitect: Mariana Dascalu
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

2. Denumire lucrare:
    PLAN URBANISTIC ZONAL  SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  pentru realizare “Spatii de depozitare si productie” sola 110/1, P4, com. Brebeni     
    
• proiect : 85/2020
• beneficiar:  SC PROSPER LUX CONSTRUCT SRL
•  amplasament: UAT  BREBENI
• proiectant: SC PIRAMID PROIECT  SRL

                   Arhitect: Mariana Dascalu
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 


3.  Denumire lucrare:
    PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL PENTRU REALIZARE “RESTAURANT SI MOTEL”,ORAS POTCOAVA      
    
• proiect : 13/2019
• beneficiar:  MILEA NICUSOR
•  amplasament: UAT  POTCOAVA
• proiectant: SC ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE SRL

                   Arhitect: Angela Busca
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI        

 

 


     4. Denumire lucrare
   Studiu de oportunitate-Initiere PUZ in vederea realizarii investitiei “Amenajare 2 iazuri piscicole” T9,P 15/1/3 in comuna Gradinari, sat   Petculesti.
•  proiect : 227
• beneficiar:  Asezamintul Buna Vestire
• amplasament: UAT Gradinari
• proiectant:  ARHI STIL CONCEPT SRL
                   Arhitect: Lazar Ionescu

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI        

 

 

                                                  ARHITECT ȘEF
                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU
 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei