Home
Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023
Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023
Anexa nr 4 - cazier judiciar
Anexa nr 5 - cazier fiscal
Anexa nr 6 - privind apartenența la consiliile de administrație
Anexa nr 7 - declarație de consimțământ
Anexa nr 8 - privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate
Anexa nr 9 - privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
Anexa nr 10 - declaratie privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei