Home
Hotărâri 2014
Hotararea 199 din 18.12.2014 cu privire la aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul Judetean Olt
Hotararea 198 din 18.12.2014 cu privire la incetare de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea 196 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2015
Hotararea 194 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestarilor culturale in anul 2015“
Hotararea 193 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea realizarii proiectului „A.L.E.G. - Aptitudini - Lucrativ - Eficienta - Garantie“ in cadrul Programului Operational Sectorial
Hotararea 192 din 18.12.2014 cu privire la inlocuire membru al Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 191 din 18.12.2014 cu privire la transformare post in statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotararea 190 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 189 din 18.12.2014 cu privire la numirea in functia de manager (director) al Muzeului Judetean Olt
Hotararea 188 din 18.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 187 din 18.12.2014 cu privire la darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt
Hotararea 185 din 18.12.2014 cu privire la aprobare taxe pe anul 2015
Hotararea 184 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in anul scolar 2014-2015
Hotararea 181 din 18.12.2014 cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt, pe anul 2015
Hotararea 182 din 18.12.2014 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinta
Hotararea 181 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene
Hotararea 180 din 12.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 179 din 04.12.2014 cu privire la aprobarea inchieierii unei colaborari intre Judetul Olt, Municipiul Slatina, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Handbal
Hotararea 178 din 04.12.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014
Hotararea 177 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea inchirierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Handbal
Hotararea 176 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferente obiectivelor de investitii „lucrari de modernizare drumuri judetene“
Hotararea 176 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferente obiectivelor de investitii
Hotararea 175 din 27.11.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 174 din 27.11.2014 cu privire la patribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 1732 din 27.11.2014 cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru cuprins in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in traficul judetean pentru judetul Olt
Hotararea 172 din 27.11.2014 cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Olt
Hotararea 171 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotararea 170 din 27.11.2014 cu privire la aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni; aprobare organigrama, numar de personal si Regul
Hotararea 169 din 27.11.2014 cu privire la aprobare stat de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea 168 din 27.11.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 167 din 06.11.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014
Hotararea 166 din 30.10.2014 cu privire la transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 165 din 30.10.2014 cu privire la aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Puvlice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa
Hotararea 164 din 30.10.2014 cu privire la desemnare reprezentant al asiguratilor din judetul Olt, in Adunarea Reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Hotararea 163 din 30.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014
Hotararea 162 din 16.10.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt, pe 2014
Hotararea 161 din 16.10.2014 cu privire la desemnarea reprezentatilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Bals
Hotararea 160 din 16.10.2014 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 159 din 16.10.2014 cu privire la modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 158 din 16.10.2014 cu privire la numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt „Ion Minulescu“
Hotararea 157 din 16.10.2014 cu privire la modificara Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 178/20.12.2013 referitoare la aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara
Hotararea 156 din 16.10.2014 cu privire la actualizarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019
Hotararea 155 din 16.10.2014 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bals
Hotararea 154 din 16.10.2014 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 153 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2015
Hotararea 152 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru anul 2015
Hotararea 151 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2015
Hotararea 150 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare
Hotararea 149 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe 2014
Hotararea 148 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.09.2014
Hotararea 147 din 16.10.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 146 din 25.09.2014 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii“
Hotararea 145 din 25.09.2014 cu privire la modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 35/27.02.2014 cu privire la: - trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti
Hotararea 144 din 25.09.2014 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în domeniul public
Hotararea 143 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de modernizare, recompartimentare la etajele 3 şi 4 aparţinând Secţiei“
Hotararea 142 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea contractului de sponsorizare încheiat între SC Tehnoton SA şi Consiliul Judeţean Olt
Hotararea 141 din 25.09.2014 cu privire la numire mentor pe perioada de stagiu
Hotararea 140 din 25.09.2014 cu privire la aprobare oganigramă, număr de personal, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015 şi Regulament de Organizare şi Funcţionare
Hotararea 139 din 25.09.2014 cu privire la modificarea punctului I al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 114/2010 cu privire la numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 138 din 25.09.2014 cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 137 din 25.09.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice
Hotararea 136 din 25.09.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt, pe anul 2014
Hotararea 135 din 25.09.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014
Hotararea 134 din 25.09.2014 cu privire la validare mandat de consilier local
Hotararea 133 din 28.08.2014 cu privire la completare componenţă Comisie de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 132 din 28.08.2014 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri
Hotararea 131 din 28.08.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Hotararea 130 din 28.08.2014 cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 129 din 28.08.2014 cu privire la aprobare ogranigramă şi stat de funcţii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotararea 128 din 28.08.2014 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea 127 din 28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea 126 din 28.08.2014 cu privire la aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotararea 125 din 28.08.2014 cu privire la modificarea competenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 124 din 28.08.2014 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 123 din 28.08.2014 cu privire la concesionarea Contractului de concesiune nr. 7368/01.10.2004
Hotararea 122 din 28.08.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014-2020
Hotararea 121 din 28.08.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei
Hotararea 120 din 28.08.2014 cu privire la rectificare la bugetului Judeţului Olt pe anul 2014
Hotararea 119 din 28.08.2014 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 118 din 11.08.2014 cu privire la numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi stabilire drepturi salariale
Hotararea 117 din 11.08.2014 cu privire la conferire titlul de conferire titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt“
Hotararea 116 din 11.08.2014 cu privire la modificarea alineatului (3) al articolului 7 din Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt“
Hotararea 115 din 11.08.2014 cu privire la acordarea de premii pentru sportivii din Judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de Handbal U18 din Macedonia în anul 2014
Hotararea 114 din 11.08.2014 cu privire la alocarea sumei de 160 mii lei, din fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul local al Judeţului Olt în vederea achiziţionării de bunuri, servicii
Hotararea 113 din 17.07.2014 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.06.2014
Hotararea 112 din 17.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 111 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 110 din 10.07.2014 cu privire la alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Olt
Hotararea 109 din 10.07.2014 cu privire la incetarea mandatului de vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt al domnului Ciugulea Ioan, inainte de termen
Hotararea 108 din 10.07.2014 cu privire la transformare posturi in statul de functii al aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea 107 din 10.07.2014 cu privire la modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 106 din 10.07.2014 cu privire la modificarea art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire comisie de concurs si comisie de solutionare
Hotararea 105 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Judetean Olt a proiectului „Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor“
Hotararea 104 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Judetene Antidrog Olt 2014-2020 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014-2016
Hotararea 103 din 10.07.2014 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 102 din 10.07.2014 cu privire la atribuirea licentelor de traseu pentru unele trasee cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean
Hotararea 101 din 10.07.2014 cu privire la revocare drept de folosinta gratuita; trecerea unor imobile din domeniul privat al Judetului Olt si din admiinistrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea 100 din 10.07.2014 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea Serviciului Judetean de Paza Olt, in vederea scoaterii
Hotararea 99 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie prin programul „Dezvoltarea retelei nationale de camine“ pentru Caminul Slatina
Hotararea 98 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie prin programul „Dezvoltarea retelei nationale de camine“ pentru Caminul Spineni
Hotararea 97 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie prin programul „Dezvoltarea retelei nationale de camine“ pentru Caminul Babiciu
Hotararea 96 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie prin programul „Dezvoltarea retelei nationale de camine“ pentru Caminul Falcoiu
Hotararea 95 din 10.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 94 din 10.07.2014 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
Hotararea 93 din 10.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 92 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2013
Hotararea 91 din 10.07.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 90 din 10.06.2014 cu privire la transformare post in statul de functii al Muzeului Judetean Olt
Hotararea 89 din 10.06.2014 cu privire la constituire comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare organizat de Consiliul Judetean Olt
Hotararea 88 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt
Hotararea 87 din 10.06.2014 cu privire la transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 86 din 10.06.2014 cu privire la actualizarea Monografiei economico - militara a Judetului Olt
Hotararea 85 din 10.06.2014 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teroritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
Hotararea 84 din 29.05.2014 cu privire la modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2014
Hotararea 83 din 29.05.2014 cu privire la asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii „Bursa de Cereale Corabia“ SRL
Hotararea 82 din 29.05.2014 cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor
Hotararea 81 din 29.05.2014 cu privire la transformare post in statul de functii al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt
Hotararea 80 din 29.05.2014 cu privire la modificarea Statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 79 din 29.05.2014 cu privire la constatarea pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica - desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru
Hotararea 78 din 29.05.2014 cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie de locuinte pentru sportivi, dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt
Hotararea 77 din 29.05.2014 cu privire la completarea art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 55/23.04.2009 cu privire la aprobare destinatie imobil
Hotararea 76 din 29.05.2014 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt, in vederea scoaterii din functiune si a demolarii, a unei parti din imprejmuirea imobilului
Hotararea 75 din 29.05.2014 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 74 din 29.05.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 73 din 29.05.2014 cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014
Hotararea 72 din 24.04.2014 cu privire la completarea componentei unor comisii de specialitate a Consiliului Judetean Olt
Hotararea 71 din 24.04.2014 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea 70 din 24.04.2014 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in Consiliul de administratie al Serviciului Judetean
Hotararea 69 din 24.04.2014 cu privire la inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 68 din 24.04.2014 cu privire la incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor
Hotararea 67 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea „Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Olt“
Hotararea 66 din 24.04.2014 cu privire la transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 65 din 24.04.2014 cu privire la incetarea detasarii la Institutia Prefectului - judetului Olt a domnului Marinescu Emil - Vergilius
Hotararea 64 din 24.04.2014 cu privire la inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala (E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul judetului Olt
Hotararea 63 din 24.04.2014 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea Spitalului de Urgenta Slatina, in vederea scoaterii
Hotararea 62 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine “
Hotararea 61 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine “
Hotararea 60 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea listelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru “
Hotararea 59 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine“
Hotararea 58 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscului la nivelul judetului Olt reactualizat pentru anul 2014
Hotararea 57 din 24.04.2014 cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2014 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
Hotararea 56 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt la data de 31.03.2014
Hotararea 55 din 24.04.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 54 din 24.04.2014 cu privire la rectificarea bugetului Conisliului Judetean Olt pe anul 2014
Hotararea 53 din 24.04.2014 cu privire la validare mandat de consilier judetean
Hotararea 52 din 24.04.2014 cu privire la incetare mandat consilier judetean
Hotararea 51 din 27.03.2014 cu privire la modificare Stat de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 50 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO pe anul 2014
Hotararea 49 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice
Hotararea 48 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea asocierii intre Judetul Olt si Municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2014, Editia a IV
Hotararea 47 din 27.03.2014 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil si aprobarea concesionarii acestuia prin licitatie publica
Hotararea 46 din 27.03.2014 cu privire la darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt
Hotararea 45 din 27.03.2014 cu privire la darea in folosinta gratuita a unui spatiu dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea 44 din 27.03.2014 cu privire la aprobare state de functii pentru Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si unitatile din structura acesteia
Hotararea 43 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea contributiei Consiliului Judetean Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Hotararea 42 din 27.03.2014 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene
Hotararea 41 din 27.03.2014 cu privire la tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene precum si a tarifelor de utilizare
Hotararea 40 din 27.03.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 39 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt si a situatiilor financiare pe anul 2013
Hotararea 38 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului Judetului Olt pe anul 2014
Hotararea 37 din 27.03.2014 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 36 din 27.02.2014 cu privire la pentru modificarea şi completarea art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/ 2010 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal
Hotararea 35 din 27.02.2014 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti Olt
Hotararea 34 din 27.02.2014 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al oraşului Corabia şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Corabia, în domeniul public al Judeţului Olt
Hotararea 33 din 27.02.2014 cu privire la încetare suspendare de drept contract individual de muncă; suspendare contract individual de muncă din iniţiativa salariatului
Hotararea 32 din 27.02.2014 cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 31 din 27.02.2014 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia
Hotararea 30 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi a participării Jude&
Hotararea 29 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Olt în managementul şi implementarea proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie
Hotararea 28 din 27.02.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice
Hotararea 27 din 27.02.2014 cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 26 din 27.02.2014 cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
Hotararea 25 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2014
Hotararea 24 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea cotizaţiei județului Olt la Adunarea Regiunilor Europei ( A.R.E) pentru anul 2014
Hotararea 23 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2014
Hotararea 22 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2014
Hotararea 21 din 30.01.2014 cu privire la darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta
Hotararea 20 din 30.01.2014 cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul etic al Spitalului de Urgenta Slatina
Hotararea 19 din 30.01.2014 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ si desemnare membru
Hotararea 18 din 30.01.2014 cu privire la transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 17 din 30.01.2014 cu privire la inlocuirea unui membru al Comisiei pentur Protectia Copilului Olt
Hotararea 16 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Extindere corp administrativ la Muzeul Judetean Olt“
Hotararea 15 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajisti, pentru anul 2014
Hotararea 14 din 30.01.2014 cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 179/20.12.2013, referitoare la aprobare taxe pentru anul 2014
Hotararea 13 din 30.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe 2014
Hotararea 12 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica, ingrijita in caminele pentru persoane varstnice, pentru anul 2014
Hotararea 11 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in Caminele
Hotararea 10 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea 9 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitatile de cult
Hotararea 8 din 30.01.2014 cu privire la Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit dei interes general
Hotararea 7 din 30.01.2014 cu privire la aprobare Program anul al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, pe anul 2014
Hotararea 6 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2013
Hotararea 5 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
Hotararea 4 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2014
Hotararea 3 din 10.01.2014 cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri apartinand domeniului public al statului si aflate in concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii...
Hotararea 2 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor
Hotararea 1 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei