Home
Institutiile Uniunii Europene
Cadrul institutional al Uniunii Europene, stabilit de catre Tratate, are la baza 'triunghiul institutional' (Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European si Comisia Europeana ), care sunt actorii procesului de decizie, si Consiliul European, care defineste orientarile politice generale. Pe masura ce competentele Uniunii s-au extins, institutiile s-au dezvoltat si au devenit mai numeroase.Agentiile, fundatiile si centrele au fost infiintate pe baza deciziilor adoptate de Comisia Europeana sau de Consiliul Uniunii Europene, dar functioneaza ca organisme cu autonomie deplina.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European reprezinta, in viziunea Tratatului de la Roma, din 1957, "popoarele statelor reunite in cadrul Uniunii Europene". Este singura institutie a Uniunii Europene ai carei membri sunt alesi direct de catre cetatenii statelor membre.
Functia legislativa : In cadrul Uniunii Europene, puterea legislativa este detinuta de catre Parlamentul European, alaturi de Consiliul Uniunii Europene. Functia legislativa a Parlamentului European este exercitata prin 4 proceduri de decizie diferite, functie de propunerea legislativa in cauza : procedura de consultare simpla (Parlementul isi da avizul consultativ); procedura de cooperare: (Parlamentul poate respinge propunerea legislativa intr-o a doua lectura , pe care Consiliul nu o va putea respinge decat in unanimitate); procedura de codecizie (Consiliul nu a tinut seama de pozitia Parlamentului in adoptarea pozitiei comune. Parlamentul poate, in acest caz, impiedica adoptarea propunerii); procedura de aviz conform (Parlamentul poate accepta sau respinge o propunere, dar nu o poate modifica).
Functia bugetara : In fiecare an, Comisia pregateste un proiect de buget care este supus aprobarii Consiliului. Parlamentul poate propune sau chiar modifica repartizarea sau sumele alocate in anumite sectiuni ale bugetului. Bugetul Uniunii Europene este adoptat in forma finala de catre Parlamentul European, de regula, in luna decembrie.
Controlul politic asupra institutiilor europene, functie exercitata prin: aprobarea numirii membrilor Comisiei Europene si a presedintelui acesteia; posibilitatea de a demite Comisia Europeana prin votul unei motiuni de cenzura (cu o majoritate de 2/3); constituirea unei comisii de ancheta, etc. Sediul: Parlamentul European se reuneste in plen, la Strasbourg, o saptamana in fiecare luna . In perioadele dintre reuniunile lunare, doua saptamani sunt consacrate reuniunilor din cadrul comisiilor permanente specializate si o saptamana intrunirilor din cadrul grupurilor politice, la Bruxelles. Secretariatul general al Parlamentului European se afla la Luxemburg. In fiecare stat membru al Uniunii se gaseste cate un Birou de informare al Parlamentului.
Alegeri: Primele alegeri prin vot direct au avut loc in iunie 1979. Membrii parlamentului sunt ale si pe o durata de 5 ani. Orice cetatean al Uniunii Europene poate vota sau candida la alegerile europene in tara in care locuieste, indiferent de nationalitatea sa.
Membrii Parlamentului European: 626 de parlamentari alesi prin vot direct de catre cetatenii statului din care provin. Numarul de mandate este repartizat pe tari, functie de marimea acestora. Parlamentarii sunt organizati in grupuri politice si nu in delegatii nationale.
Organizare interna : Presedintele 1 reprezinta Parlamentul la evenimentele cu caracter oficial si in relatiile internationale, prezideaza sesiunile plenare ale Parlamentului, precum si intalnirile Biroului si ale Conferintei Presedintilor (organul politic al Parlamentului, cu rolul de a stabili ordinea de zi a sedintelor plenare si componenta si numarul comisiilor si delegatiilor parlamentare).
Prin Tratatul de la Nisa 2, s-a stabilit numarul maxim de 732 de membri ai Parlamentului European. La data intrarii in vigoare a Tratatului de la Nisa, unele state membre vor avea mai putini reprezentanti in Parlament, de exemplu, Franta, care are momentan 87 de mandate, va avea numai 72. Numarul de mandate prevazut pentru statele candidate va ramane subiect al negocierilor de aderare 3 .
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial al Parlamentului http://www.europarl.eu.int/

CONSILIUL EUROPEAN

Incepind din 1974, Consiliul European 4 reuneste de doua ori pe an s fii de state sau de guverne ale statelor membre si Presedintele Comisiei Europene.
Consiliul European are un rol important in definirea orientarilor politice, economice si sociale generale. Intervine pentru deblocarea unei situatii de criza sau pentru solutionarea unui dezacord intre statele membre. De asemenea, poate fi arbitru pentru conflictele intre institutiile Uniunii.
In cadrul Consiliului European sunt stabilite priorita ile si calendarul constructiei europene: reforma Tratatelor, finantarile oferite prin bugetul Uniunii, pozitia Uniunii pe scena internationala, etc. Deciziile luate in cadrul Consiliului European sunt foarte importante din punct de vedere politic, dar nu au valoare juridica . Pentru a fi puse in aplicare este necesar sa urmeze procedura de adoptare a textelor juridice comunitare.
Sefii de state sau de guverne au adoptat in Consiliul European numeroase declaratii diplomatice (de exemplu, asupra procesului de pace din Orientul Mijlociu). De asemenea, in cadrul Consiliului European au fost ratificate Conventia EUROPOL si procedura de extradare intre statele membre.
Consiliul European se reuneste de doua ori pe an, in iunie si in decembrie, in tara care de tine presedintia si in Consiliu extraordinar, ori de cate ori este necesar. Reuniunile dureaza, in general, doua zile. Presedintia este de tinuta de fiecare stat membru timp de 6 luni, prin rotatie. Deciziile sunt luate de obicei prin consens. Concluziile Presedintiei 5 sunt publicate la sfarsitul fiecarei reuniuni a Consiliului European.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Consiliul Uniunii Europene, denumit si Consiliul de Ministri, coordoneaza activitatile Uniunii Europene, obiectivul principal fiind crearea unei piete unice, spatiu fara frontiere interioare, conform celor "patru libertati": libera circulatie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor, la care se adauga punerea in circulatie a monedei unice. Intra, de asemenea, in atributiile Consiliului Uniunii Europene cooperarea interguvernamentala in domeniul Politicii externe si de securitate comuna (PESC) si in domeniul Justitiei si afacerilor interne.
Responsabilitatile Consiliului au fost extinse prin Tratatul de la Amsterdam, intrat in vigoare la 1 mai 1999, in domeniile care au fost asimilate domeniului comunitar (suprimarea controalelor la frontierele interioare, consolidarea frontierelor exterioare, lupta impotriva criminalitatii internationale si impotriva traficului de droguri, politica in domeniul imigrarii).
Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene detine functia de Inalt Reprezentant pentru Politica externa si de securitate comuna 6 .
Consiliul Uniunii Europene este compus din ministri ai statelor membre, abilitati sa angajeze prin voturile lor guvernele pe care le reprezinta . Membrii Consiliului sunt deci responsabili din punct de vedere politic in fata parlamentului statului din care provin si in fata opiniei publice.
Presedintia este detinuta de catre fiecare stat membru timp de sase luni, prin rotatie si are rolul de a organiza si prezida reuniunile si de a veghea la coerenta si la continuitatea procesului de decizie. Componenta Consiliului Uniunii variaza functie de subiectele abordate: Ministrii Afacerilor Externe se reunesc in Consiliul Afaceri Generale, avind pe ordinea de zi relatiile externe si probleme de politica generala, Ministrii economiei se reunesc in cadrul Consiliul economie-finante, etc.
Consiliul de ministri adopta mai multe tipuri de acte: regulamente, directive, decizii, recomandari si avize. Actele sunt adoptate prin vot in unanimitate, in majoritate simpla sau, cel mai adesea, prin vot in majoritate calificata (ponderea voturilor este diferita : statele mai mari - Franta, Germania, Italia, Marea Britanie - au 10 voturi, pe cand Luxemburg are 2 voturi).
Fiecare stat membru are la Bruxelles o misiune permanenta condusa de un ambasador. Cei 15 reprezentanti se reunesc saptamanal in Comitetul reprezentantilor permanenti (COREPER), pentru a pregati lucrarile Consiliului, pe baza rapoartelor grupurilor de lucru specializate, formate din experti din fiecare stat membru. Tratatul de la Nisa a extins votul in majoritate calificata la urmatoarele domenii, in care era necesara unanimitatea (considerata dificil de atins in cadrul unui Consiliu format din 27 de membri): coeziunea economica si sociala, incheierea de acorduri internationale in domeniul proprietatii intelectuale si al serviciilor. Deciziile in problema azilului si cele din cadrul politicii in domeniul imigrarii vor fi luate prin procedura de codecizie 7 .
Site-ul oficial: http://ue.eu.int/

COMISIA EUROPEANA

"Gardianul" tratatelor: Comisia vegheaza la aplicarea dispozitiilor Tratatelor si a deciziilor luate in cadrul acestora. In cazul in care Comisia estimeaza ca un stat membru nu si-a indeplinit vreuna dintre obligatiile care ii revin, in conformitate cu tratatele, Comisia poate emite un aviz motivat, iar in cazul in care statul respectiv nu ia masuri de indreptare a situatiei, Comisia poate sesiza Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene.
Dreptul de initiativa : Comisia detine dreptul unic de initiativa in elaborarea actelor din cadrul politicilor comunitare. In cadrul cooperarii in domeniul Justitiei si afacerilor interne, pe langa Comisie, acest drept apartine si statelor membre. In cadrul PESC, Consiliul Uniunii Europene poate cere formularea unei propuneri legislative din partea Comisiei.
Recomandari si avize: Comisia Europeana poate formula recomandari si avize in cadrul politicilor comunitare si al cooperarii in domeniul Justitiei si afacerilor interne.
Organ executiv al Uniunii Europene: Comisia are responsabilitatea implementarii si coordonarii politicilor. Una dintre atributiile sale executive consta in gestionarea bugetului anual al Uniunii si a Fondurilor Structurale, al caror principal scop este de a elimina decalajele economice dintre zonele mai bogate si cele mai sarace ale Uniunii.
Negocierea acordurilor internationale: Comisia este autorizata de catre Consiliu sa deschida si sa conduca negocieri cu state terte sau cu organizatii internationale, negocierile fiind conduse in cadrul orientarilor trasate de catre Consiliu. In ceea ce priveste acordurile incheiate cu statele candidate, rolul de negociator ii revine, in practica, Comisiei Europene.
Procedurile de control al Comisiei Europene: Parlamentul European poate adopta, cu o majoritate de 2/3, o motiune de cenzura, caz in care membrii Comisiei sunt obligati sa demisioneze in bloc 8 . Structura si implementarea cheltuielilor bugetare sunt examinate de catre Curtea de Conturi si de catre Parlamentul European.
Componenta : Comisia Europeana are 20 de membri, Comisari europeni, numiti pe o perioada de 5 ani. Comisarii isi exercita functia independent, in interesul general al Uniunii. Comisia trebuie sa aiba in componenta sa cel putin cate un membru si nu mai mult de doi membri din fiecare stat 9 .
Presedintele: Este desemnat de catre statele membre, de comun acord, urmind sa primeasca apoi acordul Parlamentului.
Comisia este cea mai mare institutie a Uniunii Europene din punctul de vedere al efectivului sau de 15.000 de angajati: 20% din personal lucreaza in domeniul traducerilor si interpretarilor, iar 80% lucreaza in cadrul Directiilor Generale si al serviciilor descentralizate.
Comisia are Reprezentante in statele membre si Delegatii in statele candidate si in statele terte. Site-ul oficial al Comisiei Europene: http://europa.eu.int/comm/

CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE

Instituita in 1952 prin Tratatul de la Paris, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene (CJCE), cu sediul la Luxemburg, este o institutie jurisdictionala care vegheaza la respectarea dreptului comunitar.
Curtea de Justitie are in componenta 15 judecatori (cate unul din fiecare stat membru) si 8 avocati generali numiti de catre statele membre, de comun acord. Avocatii generali acorda asistenta Curtii in indeplinirea atributiilor sale, prezentind in sedinte deschise, in conditii de completa impartialitate si independenta, avize referitoare la spetele deduse Curtii.
Tipurile de actiuni in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor sunt urmatoarele:
- actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor de catre un stat membru; poate fi intentata de catre Comisia Europeana sau de catre un stat membru;
- actiune in anulare, destinata anularii unui act al unei institutii a Uniunii Europene, considerat ilegal; reclamanti pot fi statele membre, institutiile Uniunii Europene, precum si persoane fizice sau morale (numai in cazul in care actul are efect direct si individual asupra reclamantului);
- actiune relativa la abtinerea institutiilor comunitare de a actiona (absenta unei propuneri legislative din partea Comisiei Europene sau a deciziei Consiliului de ministri); reclamanti pot fi statele membre, institutiile Uniunii Europene 10 sau persoane fizice sau juridice (in cazul in care actul care nu a fost adoptat ar fi avut efect direct si individual asupra reclamantului);
- actiune pentru pronuntarea unei hotarari preliminare asupra validitatii unui act comunitar, care poate fi introdusa de catre tribunalele nationale (la cererea unei parti);
- actiune in raspundere (in daune), pentru repararea daunelor efectuate de catre organele sau agentii institutiilor comunitare in exercitiul functiunii, care poate fi intentata de catre statele membre, in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor, si de catre persoane fizice sau juridice, in fata Tribunalului de Prima Insta ta .
Domeniile de competenta a Curtii s-au extins odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam, la 1 mai 1999, cuprinzind si domeniile care au fost transferate din sfera cooperarii interguvernamentale in domeniul comunitar.
Site Internet: http://curia.eu.int/index.htm

TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA

Tribunalul de Prima Instanta a fost infiintat in 1989, cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare, permitind astfel Curtii de Justitie sa se concentreze asupra atributiei sale de baza, interpretarea uniforma a legislatiei Comunitare. Are in componenta sa 15 judecatori numiti de statele membre pe o perioada de 6 ani.
Tribunalul judeca in prima instanta actiunile in anulare, pe cele relative la abtinerea institutiilor comunitare de a actiona sau actiunile in daune intentate de catre persoane fizice sau juridice.
Orice caz poate fi transferat in Tribunalul de Prima Instanta, cu exceptia actiunilor pentru pronuntarea unei hotarari preliminare asupra validitatii unui act comunitar.
Tratatul de la Nisa prevede impartirea competentelor intre Curtea de Justitie si Tribunalul de Prima Instanta, pentru a nu intarzia termenele de judecata, fapt posibil ca urmare a extinderii. De asemenea, este prevazuta crearea de Camere specializate pe anumite probleme.

CURTEA EUROPEANA DE CONTURI

Creata prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975 si functionala din octombrie 1977, Curtea Europeana de Conturi a devenit institutie a Uniunii Europene odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993.
Curtea de Conturi are functia de verificare a conturilor si a executiei bugetului Uniunii Europene, de control financiar al institutiilor sale (Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justitie, Banca Europeana de Investitii) si al agentiilor, fundatiilor, institutelor si al altor organisme de acest fel care apart in de Uniunea Europeana, cu dublul scop de a imbunatati gestionarea resurselor financiare si informarea cetatenilor Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile cu responsabilitati de gestiune.
Independenta Curtii Europene de Conturi in raport cu alte institutii Comunitare si cu statele membre garanteaza obiectivitatea activitatii sale de audit. Curtea de conturi are deplina libertate in ceea ce priveste organizarea si planificarea activitatii sale de audit si publicarea rapoartelor.
Curtea de Conturi nu are prerogative jurisdictionale. In cazul in care auditorii descopera nereguli, inclusiv frauda, organismele comunitare competente sunt informate neintarziat spre a lua masurile necesare. Componenta : Curtea Europeana de Conturi este formata din 15 membri, cate unul din fiecare stat membru. In cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 10 si 11 decembrie 1993 a fost confirmat acest principiu si s-a decis marirea numarului de membri functie de viitoarele extinderi. Membrii sunt numiti pe o perioada de 6 ani (cu posibilitatea de reinnoire a mandatului) de catre Consiliul Uniunii Europene prin vot in unanimitate, in urma consultarii Parlamentului European. La Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea 550 de profesionisti de inalta clasa din cele 15 tari ale Uniunii Europene, dintre care aproximativ 250 sunt auditori. Sediul Curtii Europene de Conturi se afla la Luxemburg.
Site-ul oficial: http://www.eca.eu.int/

COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL

Infiintat prin Tratatul de la Roma din 1957, Comitetul Economic si Social (CES) este organismul consultativ european in cadrul caruia sunt reprezentate diversele categorii de activitati economice si sociale. Comitetul are rolul unui forum de dezbatere si reflexie, atat la nivel european cat si la nivelul statelor membre.
Comitetul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre Comisia Europeana si de catre Consiliul Uniunii Europene in domenii de interes direct pentru cetateni: agricultura, libera circulatie a lucratorilor, transporturi, educatie, formare profesionala, sanatate publica, politica sociala, etc. Prin Tratatul de la Amsterdam s-a introdus posibilitatea ca si Parlamentul sa consulte CES.
CES organizeaza numeroase colocvii, rapoarte, audieri, etc., in scopul de a ameliora raporturile dintre cetateni si institutiile Uniunii Europene. Are si rolul de a identifica lacunele si obstacolele din functionarea pietei interne si de a propune solutii. Este o punte de legatura catre Consiliile Economice si Sociale ale statelor membre, candidate sau terte.
Avizele sunt adoptate in sedintele plenare lunare si sunt publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Pe plan international, Comitetul Economic si Social are legaturi cu Asociatia Internationala a Consiliilor Economice si Sociale si are reuniuni cu reprezentanti ai mediilor economice si sociale din toate zonele lumii.
CES are 222 membri numiti de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea statelor membre, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului. Cei 222 de membri sunt reprezentanti ai patronatelor, ai muncitorilor, agricultorilor, intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor), ai comertului si asociatiilor mestesugaresti, cooperativelor, ai societatilor de intrajutorare, ai profesiilor liberale, consumatorilor, organizatiilor pentru protectia mediului, ai ONG - urilor cu caracter social etc. Presedintele este ales de membrii CES pe o perioada de doi ani 11 si are rolul de a asigura bunul mers al lucrarilor CES.
Tratatul de la Nisa prevede ca numarul maxim de membri va fi de 350, numarul de mandate corespunzator statelor membre ramanind neschimbat.
Site-ul oficial al CES: http://www.ces.eu.int/

COMITETUL REGIUNILOR

Creat prin Tratatul de la Maastricht si functional de la 9 martie 1994, Comitetul Regiunilor este o institutie consultativa si reprezentare a colectivitatilor locale si regionale ale Uniunii Europene, care pot astfel participa la elaborarea politicilor comunitare.
Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene au obligatia de a consulta Comitetul Regiunilor in urmatoarele domenii de competenta colectivitatilor locale si regionale: educatia si tineretul, cultura, sanatatea publica , retele transeuropene de transport, telecomunicatii si energie, politica regionala (Fondurile structurale). Prin Tratatul de la Amsterdam s-a introdus posibilitatea ca Parlamentul European sa consulte Comitetul Regiunilor, iar domeniile in care Comitetul Regiunilor este consultat obligatoriu s-au extins, incluzind: mediul inconjurator, ocuparea fortei de munca, formarea profesionala, Fondul Social European, cooperarea transfrontaliera si transporturile.
Comitetul are rolul de a veghea la aplicarea principiului de subsidiaritate, conform caruia deciziile trebuie luate la nivelul autoritatilor publice cel mai aproape de cetateni.
Comitetul Regiunilor are 222 de membri si un numar egal de membri supleanti, numiti pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului, de catre Consiliul Uniunii Europene, in exclusivitate pe baza propunerilor venite din partea statelor membre. Functia de membru al Comitetului Regiunilor este incompatibila cu cea de Parlamentar European. Presedintele este ales pentru doi ani de catre membrii Comitetul Regiunilor, reuniti in plen 12 .
Comitetul Regiunilor se reuneste in adunare plenara de cinci ori pe an, cadru in care adopta avizele adresate Consiliului de Ministri si Comisiei Europene. In afara sesiunilor plenare, activitatea Comitetului Regiunilor se desfasoara in sapte comisii permanente.
La data intrarii in vigoare a Tratatului de la Nisa, Comitetul Regiunilor va fi compus din reprezentanti ai colectivitatilor locale si regionale, detinatori ai unui mandat electoral in circumscriptia respectiva. Site Internet: http://www.cor.eu.int

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

Infiintata prin Tratatul de la Roma, Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda imprumuturi pentru investitii productive care contribuie la atingerea obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene: dezvoltarea regionala, cresterea economica, competitivitatea, ocuparea fortei de munca, crearea de intreprinderi, imbunatatirea mijloacelor de comunicare, protectia mediului inconjurator.
BEI acorda imprumuturi catre statele membre, catre statele candidate, dar si catre statele din Africa, din Caraibe si din Pacific, spre statele mediteraneene si pentru proiecte de interes mutual in colaborare cu statele din America de Sud si din Asia 13 .
Sediul BEI este la Luxemburg.
Site-ul oficial: http://www.eib.org/
Grupul BEI este format din Banca Europeana de Investitii si Fondul European de Investitii.
Fondul European de Investitii este un parteneriat public privat. Din structura tripartita a actionariatului sau fac parte Banca Europeana de Investitii, Uniunea Europeana reprezentata de Comisia Europeana si un numar de banci si institutii financiare europene. Activitatea Fondului European de Investitii este complementara celei a actionarului sau majoritar, Banca Europeana de Investitii. Fondul European de Investitii este o institutie europeana in a carei competenta intra sprijinirea aparitiei, cresterii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Site Internet: http://www.eif.org/

BANCA CENTRALA EUROPEANA

Banca Centrala Europeana (BCE) a fost infiintata prin Tratatul de la Maastricht, luind locul Institutului Monetar European in 1998. Este cea mai noua institutie a Uniunii Europene.
Banca Centrala Europeana autorizeaza emiterea de bancnote si hotaraste volumul de monede Euro emise de catre statele din zona Euro.
BCE este independenta din punct de vedere institutional si din punct de vedere financiar (capitalul sau este subscris prin bancile centrale nationale, ele insele independente, in functie de PIB si de populatia fiecarui stat). BCE are obligatia de a informa institutiile Uniunii asupra masurilor luate.
BCE formeaza impreuna cu bancile centrale ale celor 15 state membre Sistemul European de Banci Centrale (SEBC). In interiorul acestui sistem, BCE si bancile centrale ale tarilor din zona Euro formeaza "Eurosistemul", care are ca obiectiv principal mentinerea stabilitatii preturilor. Eurosistemul sprijina politicile economice, in vederea promovarii dezvoltarii economice si atingerii unui inalt nivel al ocuparii fortei de munca . Eurosistemul are rolul de a defini si de a implementa politica monetara unica, de a gestiona rezervele si de a conduce operatiunile de schimb valutar.
Site-ul oficial al BCE: http://www.ecb.int/

MEDIATORUL EUROPEAN

Mediatorul European, numit si Ombudsman, a fost instaurat prin Tratatul de la Maastricht, in vederea atingerii obiectivului de democratizare si de transparenta administrativa . Misiunea sa este de a primi plangeri de la cetateni, firme, asociatii sau alte organisme inregistrate oficial in Uniunea Europeana, in litigii cu institutiile si organismele Uniunii Europene, in urma carora examineaza cazurile de proasta administrare. Are in acest sens atributii de ancheta, institutiile sau organismele comunitare in cauza fiind obligate sa-i puna la dispozitie toate elementele necesare investigatiei. Nu se ocupa de plangerile care privesc administratia nationala, regionala sau locala din statele membre.
La initiativa Mediatorului European, toate institutiile si organismele comunitare au adoptat un Cod de buna conduita administrativa 14 .
Mediatorul este ales de Parlamentul European pe durata unui mandat parlamentar (5 ani), cu posibilitatea de reinnoire a mandatului 15 . Este asistat de 30 de persoane (juristi, administratori).
Sediul Mediatorului European este in sediul Parlamentului European de la Strasbourg.
Rapoartele anuale de activitate a Mediatorului European sunt publicate pe site-ul oficial: http://www.euro-ombudsman.eu.int/

EUROPEAID OFICIUL DE COOPERARE - Misiunea EuropeAid este sa puna in practica instrumente de asistenta externa ale Comisiei Europene finantate din bugetul Comunitatii Europene si Fondul European de Dezvoltare. Nu este implicat in programele de asistenta pre-aderare (Phare, Ispa si Sapard), in activitatile umanitare, de asistenta macro-financiara, in Politica externa si de securitate comuna sau Facilitatea de reactie rapida . Oficiul este responsabil pentru toate etapele din circuitul proiectului (identificarea si evaluarea proiectelor si programelor, pregatirea deciziilor financiare, implementare si monitorizare, evaluarea proiectelor si programelor), care asigura atingerea obiectivelor programelor stabilite de Directia Generala pentru Relatii Externe, cel pentru Dezvoltare si aprobate de Comisie. Site Internet:
http://europa.eu.int/comm/dgs/europeaid/index.htm

OFICIUL EUROPEAN DE LUPTA CONTRA FRAUDEI (OLAF) Oficiul si-a inceput activitatea in iunie 1999, preluand operatiunile "Grupului de Actiune pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei" (UCLAF), creat in 1988 in cadrul Secretariatului General al Comisiei. De si are un statut de organism independent in desfasurarea anchetelor, OLAF face parte si din structura organizatorica a Comisiei Europene, fiind subordonat Comisarului responsabil cu bugetul comunitar. OLAF indeplineste sarcinile de investigare conferite Comisiei prin legislatia comunitara si prin acordurile in vigoare incheiate cu tarile terte, in vederea promovarii luptei contra fraudei, a coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care prejudiciaza interesele financiare ale Comunitatii Europene. Site-ul OLAF: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html

OFICIUL PENTRU PUBLICA T II OFICIALE ALE COMUNITATILOR EUROPENE (OPOCE) OPOCE este editura institutiilor Uniunii Europene, responsabil cu productia si distributia publicatiilor Uniunii Europene: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Raportul general de activitate s .a. Site:
http://publications.eu.int/

OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECTIA PERSONALULUI (EPSO) - Din 2003, EPSO este punct unic de contact pentru cei care vor sa lucreze in institutiile Uniunii Europene (Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeana, Curtea de Justitie, Curtea Europeana de Conturi, Comitetul Economic si Social, Comitetul Regiunilor, Mediatorul European). Site-ul EPSO: http://europa.eu.int/epso/index_en.htm

AGENTIA EUROPEANA PENTRU EVALUAREA MEDICAMENTELOR (EMEA) - Sistemul european de autorizare a produselor medicale pentru uz uman sau veterinar se bazeaza pe cooperarea dintre autoritatile nationale cu atributii in domeniu ale statelor membre si EMEA, care se comporta ca centru al acestei retele, coordonind resursele pe care autoritatile nationale le pun la dispozitie, inclusiv cei 2300 de specialisti europeni care lucreaza in domeniu.
Site: http://www.emea.eu.int

AGENTIA EUROPEANA A MEDIULUI (EEA) - Misiunea EEA, creata in 1999, este sa furnizeze in mod operativ factorilor de decizie, precum si publicului, informatii corecte si complete privind mediul, care sa permita dezvoltarea si implementarea de catre Uniunea Europeana si alte state membre ale EEA a unor politici eficiente de protectia mediului. Site Internet: http://www.eea.eu.int

FUNDATIA EUROPEANA PENTRU FORMARE PROFESIONALA (ETF) - Infiintata in ianuarie 1995, Fundatia are ca misiune sa contribuie la procesul de formare profesionala i reforma a activitatilor de formare, proces in plina desfasurare in statele si teritoriile partenere, si sa furnizeze asistenta tehnica Programului Tempus. Statele si teritoriile partenere ale ETF sunt cele eligibile pentru participarea la programele Tacis si Meda. Site Internet: http://www.etf.eu.int/

CENTRUL EUROPEAN PENTRU FORMARE PROFESIONALA (CEDEFOP) - Este agentia europeana care furnizeaza informatii complete despre politicile de formare profesionala factorilor de decizie si expertilor Comisiei Europene, ai statelor membre si ai celorlalte organizatii care reprezinta partenerii sociali pe tot cuprinsul Europei. CEDEFOP a fost infiintat ca organism non-profit, independent, de Comisie, pentru a asista Comisia in elaborarea directiilor si evaluarea necesitatilor de formare profesionala , in promovarea si dezvoltarea acestei activitati. Site-ul oficial al CEDEFOP: http://www.cedefop.eu.int/, site interactiv: www.trainingvillage.gr

CENTRUL EUROPEAN DE MONITORIZARE A DROGURILOR SI A DEPENDENTEI DE DROGURI
(EMCDDA) - A fost infiintat in 1993, ca raspuns la escaladarea acestei probleme in Europa si la nevoia de evaluare exacta a dimensiunilor si particularitatilor acestui fenomen pe teritoriul Uniunii Europene. Site Internet: http://www.emcdda.org/

FUNDATIA EUROPEANA PENTRU IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE MUNCA SI VIATA - A fost infiintata printr-o Reglementare a Consiliului de Ministri din 1975. Misiunea Fundatiei este de a contribui la planificarea si aplicarea unor conditii mai bune de viata si de munca, prin activitati de constientizare si diseminare a informatiilor si practicilor susceptibile de a fi de folos in acest domeniu. Site: http://www.eurofound.ie/

OFICIUL PENTRU ARMONIZARE IN PIATA INTERNA (OAMI) Are misiunea de a promova si administra marci inregistrate si proiecte in cadrul Uniunii Europene. OAMI administreaza procedurile de inregistrare pentru titluri de proprietate industriala comunitara si tine evidenta publica a acestor titluri. Indeplineste, alaturi de curtile de justitie din statele membre ale Uniunii Europene, sarcina de a pronunta hotarari judecatoresti referitoare la cererile de invalidare a titlurilor inregistrate. Site-ul oficial al OAMI: http://oami.eu.int/

OFICIUL COMUNITAR PENTRU VARIETATI VEGETALE (CPVO) - Legislatia Comunitara a infiintat un sistem de protectie a drepturilor in domeniul varietatilor vegetale, care permite obtinerea de drepturi de proprietate intelectuala pentru varietatile vegetale, drepturi valide in Uniunea Europeana . CPVO implementeaza si aplica aceasta schema . CPVO este o institutie comunitara cu statut juridic independent si este operationala din 27 aprilie 1995. In 1996, Conferinta Interguvernamentala a hotarat ca sediul CPVO sa fie la Angers (Franta). Site: http://www.cpvo.eu.int/

AGENTIA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA SI SANATATE LA LOCUL DE MUNCA (OSHA) - A fost creata de Uniunea Europeana pentru a oferi informatii celor interesati de sanatatea si securitatea ocupationala . Situata in Bilbao (Spania), Agentia coordoneaza, din 1997, o retea cu Centre de Informare in fiecare stat membru al Uniunii. Site Internet: http://europe.osha.eu.int/

CENTRUL DE TRADUCERI PENTRU INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE(CDT) - A fost infiintat in 1994, pentru a raspunde nevoilor in domeniul traducerilor a numeroase agentii si oficii europene. Centrul este membru al Comitetului Interinstitutional pentru Traduceri si contribuie la activitati din urmatoarele domenii: resurse, administratie, traduceri externe, metode si tehnici de lucru. Site Internet: http://www.cdt.eu.int/

CENTRUL EUROPEAN DE MONITORIZARE A RASISMULUI SI XENOFOBIEI (EUMC) - A fost infiintat in 1997 de Uniunea Europeana ca organism independent, cu misiunea de a evalua proportiile si evolutia fenomenelor rasiste, xenofobe si antisemite la nivelul Uniunii Europene si de a promova "practici corecte" in statele membre. EUMC colaboreaza cu Consiliul Europei, ONU si alte organizatii internationale. EUMC va pune la punct o Retea Europeana de Informare asupra Rasismului si Xenofobiei (RAXEN), care va fi un instrument de colectare si asociere de date si statistici de la nivel national pana la nivelul unei unitati centrale a EUMC.
Site-ul oficial al EUMC: http://www.eumc.eu.int/

AGENTIA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE (EAR) - Infiintata in februarie 2000, EAR administreaza Programul de Reconstructie si Reabilitare in Kosovo, program infiintat de Comisia Europeana si Banca Mondiala pentru a sprijini Misiunea Natiunilor Unite din Kosovo 16 . EAR are sediul central la Salonic si sedii operationale in Belgrad, Pristina, Podgorica si Skopje. Site Internet: http://www.ear.eu.int/

EUROPOL - Este organizatie a Uniunii Europene, infiintata prin Tratatul de la Maastricht, care aplica legea comunitara pentru combaterea criminalitatii. Obiectivul ei este de a imbunatatii eficient a cooperarii intre autoritatile competente ale statelor membre pentru prevenirea si combaterea crimei organizate la nivel international. Site Internet: http://www.europol.eu.int/

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STUDII DE SECURITATE (ISS) - creat in 2001, are un statut de agentie autonoma care tine de al doilea pilon al Uniunii Europene - Politica externa si de securitate comuna (PESC). Scopurile sale sunt: dezvoltarea unei culturi comune a securitatii europene, imbunatatirea dezbaterilor strategice si promovarea sistematica a intereselor Uniunii. Site: http://www.iss-eu.org/

CENTRUL EUROPEAN PENTRU OBSERVATII DIN SATELIT (EUSC) - infiintat in 2002, EUSC are misiunea de a sprijini procesul de luare a deciziilor in Uniunea Europeana, in contextul Politicii externe si de securitate comune si a ESDP, prin imbunatatirea capacitatii Uniunii Europene de a aduna informatii despre spatiu, pentru a preveni conflictele, a sprijini eforturile de mentinere a pacii in caz de conflict si de oferire de ajutoare umanitare in timpul dezastrelor. Site Internet: http://www.eusc.org/

Sursa: http://www.infoeuropa.ro

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei