Home
Proiecte Hotarari 2015
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2016
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2016
Proiect de hotărâre referitor la Aprobare taxe pentru anul 2016
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2016
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2016
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare: - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale prestate de Către Camera Agricolă Olt; - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015
Proiect de hotarare privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei