Home
Proiecte Hotarari 2016
Anunţ privind „Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017“
Anunt publicare Proiectele de Hotărâri cu privire la taxele aferente anului 2017
Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2017.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2017
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2017
Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017
Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164 din 17.12.2015
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei