Home
Proiecte Hotarari 2018
Anunțul de publicare a actelor normative nr. 11986/02.11.2018
Proiect de Hotărâre Nr. 11942/01.11.2018 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 11761/29.10.2018 cu privire la aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activitati de evidenta persoane si stare civila de catre Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 11178/16.10.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumurilor judetene, precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene, pentru anul 2019
Anunțul de publicare a actelor normative nr. 11916/01.11.2018
Proiect de Hotărâre Nr. 11181/16.10.2018 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 11175/16.10.2018 cu privire la aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii şi aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 11172/16.10.2018 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a CJ Olt pe anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 11169/16.10.2018 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in domeniul public sau privat al judeţului Olt, pentru anul 2019
Proiect de Hotărâre Nr. 333/12.01.2018 cu privire la stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei